Norwegian-Italian translation of berike

Translation of the word berike from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

berike in Italian

berike
forbedreverb arricchire
  kvalitetverb arricchire
  matverb arricchire
Synonyms for berike
Derived terms of berike
Similar words

 
 

More examples
1.Bygget vil berike Frognerveien og gjøre den mer levende, sier representanter for eierene.
2.Men hvis definisjonen på en transaksjonsøkonom er en investor som går inn for å få makt og innflytelse kun for å berike seg selv, uten å tilføre selskapene noe, eventuelt strippe dem for verdier, kan fordømmelsen være på sin plass.
3.Vi er interessert i alt som kan berike undervisningen og gi elevene en bakgrunn for det samfunnet de lever i, sier rektor på den videregående skolen.
4.De to kulturer her i landet, den norske og den samiske, kan berike hverandre, sier Bibbi Jonskareng.
5.De vil heller prøve å vinne andre, berike medmennesker og gjøre livet mer verdifullt for dem.
6.Det dreier seg om et generelt behov. landet vårt er særdeles lite, og hvis vi ikke skal forgå av kjedsomhet, må vi la studenter innen alle fagretninger få anledning til å berike oss med impulser utenfra efter endte studier, mente professor Valen, som fikk applaus fra de fremmøtte utenlandsstudentene.
7.Det representerer betydelige muligheter for hele strøket og vil berike Majorstuens gode handelsmiljø, heter det i en uttalelse et stort flertall i utvalget slutter seg til.
8.En kontrakt som vil spare kommunen for penger og berike idretten.
9.Endel kommer til Peking ikke bare for å finne et levebrød, men også for å berike seg med erfaring fra livet i byen, heter det i avisrapporten.
10.Er formål med boken er å berike og nyansere vår hjemlige likestillingsdebatt.
11.Et levende miljø på plassene er i høy grad med på å berike den opplevelse som turbrukerne har i Marka, sa Bråtveit.
12.Han håper tvert imot at utvidet restaurantdrift vil berike Fredensborgmiljøet, eftersom husene av støymessige årsaker likevel ikke egner seg til boligformål.
13.Han regner med at det er stor interesse blant norske næringslivfolk for å skaffe seg hva han kaller positiv publisitet og samtidig berike kulturlivet gjennom sponsormidler.
14.Hennes forhold til vertsfamilien og sin andre" hjemby" vil berike henne resten av livet.
15.Hensikten med meningsbrytning bør være å klarlegge, helst berike, et omstridt tema.
16.Hvorvidt Akergruppen ønsker en raskere utbyggingstakt enn forutsatt, bør også dette avklares så snart som mulig, sa Meinich som forøvrig understreket at en såpass spennende havnesone som Nyland Vest med Tjuvholmen og Vestbaneområdet utvilsomt vil berike hovedstadens citypreg, bl.a. ved at nye brukergrupper trekkes til sentrum.
17.I et heldig fall kan det kanskje berike Utvandrermuseets samlinger, for da ikke å nevne at det kan bli tale om utgivelse, hvis stoffet egner seg.
18.I invitasjonen til kunstnerne het det at utsmykningen og byggets arkitektur gjensidig skal berike hverandre, slik at teaterkunst, bygningskunst og billedkunst i fellesskap skal gjøre et besøk ved Det Norske Teatret til en interessant og spennende opplevelse.
19.Idag opplever vi at den analytiske og nytranscendentale filosofi kan påvirke og berike hverandre.
20.Ifølge Kahrs vil en sentralterminal på Nyland vest / Tjuvholmen berike Oslos sentrale havnemiljø og den klimatisk lune Pipervika kan reserveres til aktiviteter som de som er lansert i" Byen og Fjorden"konkurransen.
21.Investerer du i tillegg i en liten bok som heter" Friluftsliv ved Oslofjorden" (med kartmappe), vil du berike dags - eller weekend - turen.
22.Lokalt hersker det nå uenighet om hvorvidt en uterestaurant vil forsimple eller berike miljøet.
23.Med misjonærens glød vil de berike byen og landet og omvende de vantro.
24.Noe av målet har vært å få frem unge norske krefter og samtidig berike SommerOslo med et skikkelig kulturtilbud, sier Per Boye Hansen - sønn av den ikke ukjente Ørnulf Boye Hansen som er konsertmester under Oslo Sommeropera.
25.Sprogkunnskaper er den nødvendige forutsetning for at vi med bakgrunn i vår kulturelle tradisjon kritisk skal kunne ta stilling til det fremmede på en slik måte at det kan berike oss og være oss til gavn.
26.Staley er en visjonær kunstner, han formidler en storslagen og høyst særpreget fantasiverden som vil berike kunsthistorien.
27.To ensomme mennesker vil fra nå av leve sammen og berike hverandres liv.
28.Utvidelsen bør derimot berike området og kunne skape en spennende portal inn mot flyplassen.
29.Vi tror denne løsningen vil berike mangfoldet for nærradioens programtilbud i Osloområdet.
30.Disse tekstene, som egentlig skulle berike oss, er med på å utarme våre liv, hevder Paus.
Your last searches