Norwegian-Italian translation of berike seg

Translation of the word berike seg from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

berike seg in Italian

berike seg
gagneverb servire, essere utile, giovare, essere di vantaggio
Similar words

 
 

More examples
1.Men hvis definisjonen på en transaksjonsøkonom er en investor som går inn for å få makt og innflytelse kun for å berike seg selv, uten å tilføre selskapene noe, eventuelt strippe dem for verdier, kan fordømmelsen være på sin plass.
2.Endel kommer til Peking ikke bare for å finne et levebrød, men også for å berike seg med erfaring fra livet i byen, heter det i avisrapporten.
3.Jeg er flau over å innrømme det som filippiner, men folk er bare opptatt av å berike seg selv, uansett hvem det går ut over.
4.Akselsen brukte fjorten dager på å spekulere ut den helt geniale metode å berike seg på.
5.Det var en ung student som så en enkel måte å berike seg på.
6.Efter å ha slått rundt seg med de groveste beskyldninger mot Hjalmar Aass i dagesvis, trekker riktignok avisen motstrebende den konklusjon at" det er intet som tyder på at de involverte Høyrepolitikere i Bærum har vært ute efter å berike seg økonomisk".
7.Oslos krav om mer fra Staten er ikke et forsøk på å berike seg på distriktenes bekostning.
Your last searches