Norwegian-Italian translation of beriktige

Translation of the word beriktige from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

beriktige in Italian

beriktige
feilverb rettificare, correggere
More examples
1.At en forsvarer ønsker å ivareta en klients interesser er forståelig, men det er ikke akseptabelt at Bae foregir å" korrigere" og" beriktige" informasjoner jeg fremlegger på grunnlag av kilder han åpenbart ikke har kjennskap til.
2.Da et slikt oppslag kan tjene til å villede publikum, finner jeg det riktig, som boligprodusent i Østlandsområdet, å beriktige opplysningene.
3.Det er ikke mulig, av hensyn til spalteplassen, å beriktige hver enkelt av kommunalrådens villfarelser.
4.Siden argumentasjonen for en vesentlig del rettes mot Vannlinjens Venner, ber vi om å få beriktige noen av kommunalrådens mest åpenbare misforståelser og feilslutninger.
5.Vi føler derfor et behov for å beriktige og / eller utfylle noen av de uttalesene som Einar Brurberg og Arild Ingebrigtsen kommer med i Aftenposten 2. juli.
6.Idet Aftenposten feilaktig kommenterer min angivelige beholdning av aksjer i Norsk Hydro, vil jeg beriktige det således at jeg i flere år har hatt 31 055 aksjer i selskapet og at jeg idag har ca. 250 000 aksjer i Norsk Hydro.
7.Stortingsrepresentant Eva Finstad forsøker i Aftenposten 16 / 10 85 å beriktige de tall som ble fremført i et helseprogram i TV redigert av dr. TrondViggo Torgersen, onsdag 9. oktober 1985.
Similar words

 
 

beriktige as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) beriktigeberiktigendeberiktigt
Indikative
1. Present
jegberiktiger
duberiktiger
hanberiktiger
viberiktiger
dereberiktiger
deberiktiger
8. Perfect
jeghar beriktigt
duhar beriktigt
hanhar beriktigt
vihar beriktigt
derehar beriktigt
dehar beriktigt
2. Imperfect
jegberiktigte
duberiktigte
hanberiktigte
viberiktigte
dereberiktigte
deberiktigte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde beriktigt
duhadde beriktigt
hanhadde beriktigt
vihadde beriktigt
derehadde beriktigt
dehadde beriktigt
4a. Future
jegvil/skal beriktige
duvil/skal beriktige
hanvil/skal beriktige
vivil/skal beriktige
derevil/skal beriktige
devil/skal beriktige
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha beriktigt
duvil/skal ha beriktigt
hanvil/skal ha beriktigt
vivil/skal ha beriktigt
derevil/skal ha beriktigt
devil/skal ha beriktigt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle beriktige
duville/skulle beriktige
hanville/skulle beriktige
viville/skulle beriktige
dereville/skulle beriktige
deville/skulle beriktige
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha beriktigt
duville/skulle ha beriktigt
hanville/skulle ha beriktigt
viville/skulle ha beriktigt
dereville/skulle ha beriktigt
deville/skulle ha beriktigt
Imperative
Affirmative
duberiktig
viLa oss beriktige
dereberiktig
Negative
duikke beriktig! (beriktig ikke)
dereikke beriktig! (beriktig ikke)
Your last searches