Norwegian-Italian translation of beskjære

Translation of the word beskjære from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

beskjære in Italian

beskjære
hagekunstverb potare
  forkorteverb ridurre, diminuire, abbreviare
  skjære nedverb ridurre, diminuire, contrarre
Synonyms for beskjære
More examples
1.Vi er like lite som andre interessert i å beskjære ytringsfriheten, sa Friele.
2.Blant dem som har uttalt seg imot endringen er Ormøy menighetsråd og kirkevergen, som mener veiutvidelsen vil beskjære kirketomten, som allerede er liten.
3.Bystyret sa da nei, men man gikk med på å beskjære årets budsjett med hele 150 000 kroner.
4.Dagfinn Knudsens måte å beskjære bildene på, kan minne om reklameskapernes.
5.Dermed skal det ikke lenger være aktuelt å beskjære gravlunden med cirka fire meter.
6.Men jeg kan forsikre herr Nord at DLF er de siste som ville beskjære sosialbudsjettet til fordel for slik virksomhet.
7.Nei, man vil ikke beskjære kulturtilbudene for barn, selv om samfunnet forøvrig går tråere.
8.Skattekommisjonen har ønsket å forenkle og beskjære en rekke fradragsmuligheter.
9.Det var på tide å beskjære frukttrærne og bærbuskene og gjøre innkjøp av frø og denslags.
10.Dagfinn Tveito råder haveeierne til å beskjære iallfall eple og pæretrærne sine før våren blir langt fremskreden.
11.Eple og pæretrær er viktigst å beskjære på denne tiden.
12.For frodig, mener feriefolket som her er i gang med å beskjære rosekjerr med motorisert verktøy.
13.MANGE glemmer å beskjære bærbuskene om høsten, så det må gjøres så fort som mulig nå.
14.SENHØSTEN er rette tid for å beskjære bjerk, lønn og andre trær som blør og kan ta skade av beskjæring senere på vinteren, skriver Norsk Hagetidend i novembernummeret.
15.Selv om transportindustrien har forsøkt å tynne ut litt og beskjære i tilbudsmassen, er mulighetene fortsatt mange.
16.Statsbudsjettet for 1986, som fremlegges for Stortinget iformiddag, bærer bud om Regjeringen akter å beskjære nordmenns skatt med ialt 625 mill. kroner relt - under forutsetnin av 5,5 prosent prisstigning.
Similar words

 
 

beskjære as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) beskjærebeskjærendebeskåret
Indikative
1. Present
jegbeskjærer
dubeskjærer
hanbeskjærer
vibeskjærer
derebeskjærer
debeskjærer
8. Perfect
jeghar beskåret
duhar beskåret
hanhar beskåret
vihar beskåret
derehar beskåret
dehar beskåret
2. Imperfect
jegbeskar
dubeskar
hanbeskar
vibeskar
derebeskar
debeskar
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde beskåret
duhadde beskåret
hanhadde beskåret
vihadde beskåret
derehadde beskåret
dehadde beskåret
4a. Future
jegvil/skal beskjære
duvil/skal beskjære
hanvil/skal beskjære
vivil/skal beskjære
derevil/skal beskjære
devil/skal beskjære
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha beskåret
duvil/skal ha beskåret
hanvil/skal ha beskåret
vivil/skal ha beskåret
derevil/skal ha beskåret
devil/skal ha beskåret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle beskjære
duville/skulle beskjære
hanville/skulle beskjære
viville/skulle beskjære
dereville/skulle beskjære
deville/skulle beskjære
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha beskåret
duville/skulle ha beskåret
hanville/skulle ha beskåret
viville/skulle ha beskåret
dereville/skulle ha beskåret
deville/skulle ha beskåret
Imperative
Affirmative
dubeskjær
viLa oss beskjære
derebeskjær
Negative
duikke beskjær! (beskjær ikke)
dereikke beskjær! (beskjær ikke)
Your last searches