No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword beskrivelse. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Beskrivelse over Danske Mynter i Den Kongelige Samling".
2.Den kjedelige nordmannen" er en vanlig beskrivelse.
3.En viss skjerping for enkelte," lyder Ap.avisers beskrivelse av forslaget til ny boligbeskatning.
4.Et enormt spetakkel" er overlege Bruuns beskrivelse.
5.Ikke preget av intellektuell ryddighet" er den betegnelse Arbeiderpartiets gruppeleder i Oslo bystyre, kommunalråd Thorvald Stoltenberg, gir Aftenpostens og undertegnedes beskrivelse av den siste budsjettutvikling i hovedstaden (aftenutgaven 11.9. d.å.).
6.Menns og kvinners kroppsuttrykk trosser enhver beskrivelse, / Mannens uttrykk er fullkomment og kvinnens er fullkomment.
7.Nostalghia" er nok ikke formmessig så finurlig, men gjør også den et sterkt inntrykk med sin beskrivelse av en kunstprofessor fra Sovjet som samler materiale om en russisk komponist.
8.Og den interesserte leser får en detaljert beskrivelse av hele produksjonsprosessen.
9.Solnedgang" er ikke bare en beskrivelse av at solkulen forsvinner, ordet er omgitt av assosiasjoner som eventuelt må programmeres inn i maskinen.
10.Tidevann" er ikke noen fortelling, men en beskrivelse av hennes forhold til teater, mellom mor og barn, mann / kvinne, og hennes reiser til utviklingsland og møter med mennesker der.
11.Utenriksminister Svenn Stray fant det best å strekke våpen igår", er Dagbladets beskrivelse av debatten.
12.Vedkommende må ha skaffet seg et navn innen en eller annen idrettsgren, og ellers være i besittelse av en åndelig habitus, slik at han kan være til glede for de øvrige troll," står det i en beskrivelse fra klubbens barndom.
13.Vi er ikke sikre på om Oslo kommune har rett i sin beskrivelse av hvordan festeavgiftene vil utvikle seg i åra framover.
14.For å kunne lage fysiske miljøer for mennesker må vi ta utgangspunkt i mennesket og ikke først og fremst i arkitekturmagasinene, som sjelden eller aldri gir en korrekt eller rettferdig beskrivelse av et miljø slik det fungerer, sier initiativtagerne.
15.Jeg hadde lenge før tyveriet laget en nøyaktig liste med beskrivelse av våre eiendeler, og den kunne politiet ta frem igjen nå.
16.Nåja, det første stykket er basert på en roman av Maria Jotuni," Huojuva Talo" (" Vaklende hus"), og gir en uhørt brutal beskrivelse av et ekteskap preget av vold.
17.Og det finnes jo ingen objektiv beskrivelse for denne virkelighet, skyter Sigmund Mjelve inn.
18.Skal vi lykkes fullt ut, er det mer enn noen sinne nødvendig at også partene i arbeidslivet kjenner sitt ansvar for å bringe lønnsveksten og lønnsglidningen under kontroll, understreket Petter Thomassen, som mente at Arbeiderpartiets egen beskrivelse av den økonomiske utvikling er en" sammenhengende svartmalig".
19.Tør du våge deg på en generell beskrivelse av det kulturelle klimaet i New York i dag ?
20.Vi hadde seriøse problemer også utenlands, samtidig som forsvaret hadde forfalt, sa han i sin beskrivelse av det bo han overtok i 1981.
21.Vi har merket oss den meget nøkterne beskrivelse som ble gitt av situasjonen når det gjelder eventuelle forhandlinger mellom USA og Sovjet, sa Guttorm Hansen, som imidlertid kritiserte Stray for at han ikke omtalte situasjonen i SydAftika, eftersom biskop Desmond Tutu neste uke mottar Nobels fredspris i Oslo.
22.77åringen Knut Hamsuns beskrivelse av hovedpersonen i hans siste roman.
23.Aftenpostens beskrivelse av planene blir nærmest en gjenfortelling av historien om fjæra som ble til fem høns.
24.Aftenpostens medarbeider fikk bivåne voldsscener fra flere filmer som utleies i Norge idag - scener så bestialske at de ikke egner seg til beskrivelse på trykk.
25.Alle tilgjengelige data fra målinger i norske, svenske og danske lydlaboratorier er tatt med, de fleste konstruksjonene er vist med tegning og beskrivelse.
26.Alt dette fordi den gir en bedre beskrivelse av verden omkring oss enn den klassiske geometrien.
27.Artikkelen gir en beskrivelse av treningsmetoder for operasjon av elektroniske forsvarsraketter og det blir pekt på at det dreier seg om små huritggående mål som er vanskeligere å skjelne fra andre mål i området.
28.Artikkelen inneholdt dessuten en beskrivelse av vesentlige utviklingstrekk, som gjør det nødvendig å endre kriteriene for de statlige overføringer, ikke bare for Oslo, men for alle kommuner.
29.Av en teknisk beskrivelse fremgår at materialet opp til ca. 200 grader er en god varmeleder, slik at det kan brukes som brannbeskyttelse av apparater og motorer som selv utvikler varme uten å bli overopphetet under normal drift.
30.Bare det at tiltalte drepte sin sønn mens moren lå og sov, og derefter la gutten i sengen, slik at hun våknet ved sitt dødsstive barn, var så gruoppvekkende at det ikke trengte nærmere beskrivelse.