Norwegian-Italian translation of beslå

Translation of the word beslå from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

beslå in Italian

beslå
seilverb ammainare, serrare
Anagrams of beslå
More examples
1.Hvis kursen legges rett i vindøyet og man ikke vil krysse slik naturloven forlanger at en seilbåt skal gjøre, er det like godt å beslå seilene og bare bruke motoren.
Similar words

 
 

beslå as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) beslåbeslåendebeslått
Indikative
1. Present
jegbeslår
dubeslår
hanbeslår
vibeslår
derebeslår
debeslår
8. Perfect
jeghar beslått
duhar beslått
hanhar beslått
vihar beslått
derehar beslått
dehar beslått
2. Imperfect
jegbeslo
dubeslo
hanbeslo
vibeslo
derebeslo
debeslo
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde beslått
duhadde beslått
hanhadde beslått
vihadde beslått
derehadde beslått
dehadde beslått
4a. Future
jegvil/skal beslå
duvil/skal beslå
hanvil/skal beslå
vivil/skal beslå
derevil/skal beslå
devil/skal beslå
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha beslått
duvil/skal ha beslått
hanvil/skal ha beslått
vivil/skal ha beslått
derevil/skal ha beslått
devil/skal ha beslått
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle beslå
duville/skulle beslå
hanville/skulle beslå
viville/skulle beslå
dereville/skulle beslå
deville/skulle beslå
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha beslått
duville/skulle ha beslått
hanville/skulle ha beslått
viville/skulle ha beslått
dereville/skulle ha beslått
deville/skulle ha beslått
Imperative
Affirmative
dubeslå
viLa oss beslå
derebeslå
Negative
duikke beslå! (beslå ikke)
dereikke beslå! (beslå ikke)
Your last searches