Norwegian-Italian translation of beslaglegge

Translation of the word beslaglegge from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

beslaglegge in Italian

beslaglegge
rettsvitenskapverb sequestrare [law]
Derived terms of beslaglegge
More examples
1.Det koster å beslaglegge omkring 1000 telefonlinjer for å få overført levende bilder i tilknytning til telefonisk lydoverføring.
2.A beslaglegge ytterligere vakkert friluftsområde for å forlenge en rullebane med 300 - 400 meter røklegger kanskje forbigående, men løser ikke den hovedoppgave Stortinget står overfor ; å vurdere og fastlegge politiske retningslinjer for Fornebus og Gardermoens rolle i flytrafikken frem til og i et rimelig tidsrom utover århundreskiftet.
3.Alene vil sykehussektoren beslaglegge 3040 prosent av messen.
4.DER fastslåes også at det ikke er mulig å dekke arbeidsreisebehovet til dette bysentrum ved hjelp av privatbiler, fordi det ville medføre store miljøforstyrrelser, beslaglegge svære arealer og kreve meget betydelige investeringer.
5.De kom opp på åsen for å hindre knipsingen, og sannsynligvis for å beslaglegge filmene.
6.Dersom blodprøven viser at personen virkelig var påvirket, bør politiet først da beslaglegge førerkortet.
7.Det burde forventes at folk som har førligheten i behold skulle forstå hvilke vanskeligheter de skaper for handicappede ved å beslaglegge deres parkeringsplasser, fremholder Olav Rand Bringa.
8.Det er da heller ikke en hvilken som helst" privatkunst" son har fått beslaglegge et av Paris beste utstillingslokaler, men en slående samling av 144 verker fra impresjonismen og frem til 1930.
9.Det er ingen grunn til å beslaglegge verdifulle tomtearealer til dette formålet.
10.Det kan bli vanskelig fordi det heter at grubearbeiderforbundet har overført penger til utlandet, eller til private konti, slik at det skal bli vanskeligst mulig å beslaglegge midlene.
11.Dette for å beslaglegge store narkotikapartier og skaffe bevis mot bakmennene.
12.Døgnkontinuerlige sendinger vil dessuten beslaglegge den totale kanalkapasiteten for lokalTV, og dermed kreve nyinvesteringer i millionklassen.
13.Ei heller drømte man om å beslaglegge fartøyet.
14.En slik løsning vil medføre store miljøforstyrrelser, beslaglegge betydelige arealer og kreve enorme investeringer.
15.Firmaet har hatt til oppdrag å beslaglegge alle midler i SydWalesavdelingen av grubearbeiderforbundet.
16.For å skaffe midler til sine væpnede styrker, har han måttet ta et så upopulært skritt som å beslaglegge kvinnenes gullsmykker.
17.Forutsetningen var imidlertid at bykassen ikke fikk beslaglegge de avsatte reservene i vann og avløpsfondet.
18.Han har fått sin fortjeneste satt inn i en bank i Spania, og han rakk å heve fem millioner danske kroner og forsvinne til SydAfrika før det danske politi nådde frem for å beslaglegge formuen.
19.Hvis ikke kan politiet beslaglegge pengene, sier Qvigstad.
20.I USA har man imidlertid klart å beslaglegge millioner av dollar som følge av innrapporteringsplikten, og slike beslag svir også for de virkelig store innen narkotikabransjen, sier Qvigstad.
21.I neste omgang kan det eventuelt bli tale om å beslaglegge Walesavdelingens samlede midler, anslått til 33 millioner kroner.
22.I tillegg til flere liter polsprit og hjemmebrent, kunne politiet beslaglegge regnskaper med nøyaktig oversikt over salget.
23.Istedenfor å beslaglegge havneareal til andre formål, bør tilgjengeligheten til havnen og fjorden bedres, uten at dette går på bekostning av dagens kapasitet på fem millioner tonn gods i året.
24.Kystvaktinspektøren og skipssjefen på inspeksjonsfartøyet er de som eventuelt tar beslutningen om å innbringe fartøyer samt beslaglegge fangst og redskap.
25.Mens overføring av levende bilder - slik vi kjenner det gjennom vanlig TV - vil beslaglegge omkring 1000 telefonlinjer, vil Televerkets nyutviklede metode for overføring av levende bilder koste bare noen få" tellerskritt" mer enn vanlig telefon.
26.Midlene var via en bank på Isle of Man overført fra England til Irland i et forsøk på å holde dem unna revisorfirmaet som har i oppdrag å beslaglegge grubearbeiderforbundets midler.
27.Militærregimet er nå i full gang med å beslaglegge eiendom og eiendeler som det mener tilhører staten.
28.Nylig fastslo domstolene at arbeiderpartiregjeringens forsøk på å beslaglegge kirkelig eiendom var i strid med grunnloven.
29.Nå sist en hyldest til Rolf Presthus" som har maktet kunststykket å bli en populær finansminister blant folk flest fordi han ikke vil beslaglegge deres eiendom ved stadig økte skatter og avgifter for å fylle statskassen".
30.På Kristiansund politikammer får avisen opplyst at man nå bare venter på at forhørsretten skal gi politiet rett til å beslaglegge de innbragte filmene.
Similar words

 
 

beslaglegge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) beslagleggebeslagleggendebeslaglagt
Indikative
1. Present
jegbeslaglegger
dubeslaglegger
hanbeslaglegger
vibeslaglegger
derebeslaglegger
debeslaglegger
8. Perfect
jeghar beslaglagt
duhar beslaglagt
hanhar beslaglagt
vihar beslaglagt
derehar beslaglagt
dehar beslaglagt
2. Imperfect
jegbeslagla
dubeslagla
hanbeslagla
vibeslagla
derebeslagla
debeslagla
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde beslaglagt
duhadde beslaglagt
hanhadde beslaglagt
vihadde beslaglagt
derehadde beslaglagt
dehadde beslaglagt
4a. Future
jegvil/skal beslaglegge
duvil/skal beslaglegge
hanvil/skal beslaglegge
vivil/skal beslaglegge
derevil/skal beslaglegge
devil/skal beslaglegge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha beslaglagt
duvil/skal ha beslaglagt
hanvil/skal ha beslaglagt
vivil/skal ha beslaglagt
derevil/skal ha beslaglagt
devil/skal ha beslaglagt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle beslaglegge
duville/skulle beslaglegge
hanville/skulle beslaglegge
viville/skulle beslaglegge
dereville/skulle beslaglegge
deville/skulle beslaglegge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha beslaglagt
duville/skulle ha beslaglagt
hanville/skulle ha beslaglagt
viville/skulle ha beslaglagt
dereville/skulle ha beslaglagt
deville/skulle ha beslaglagt
Imperative
Affirmative
dubeslaglegg
viLa oss beslaglegge
derebeslaglegg
Negative
duikke beslaglegg! (beslaglegg ikke)
dereikke beslaglegg! (beslaglegg ikke)
Your last searches