Norwegian-Italian translation of bestå

Translation of the word bestå from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bestå in Italian

bestå
eksamenverb ammettere, promuovere
Synonyms for bestå
Derived terms of bestå
Examples with translation
Den nye skyskraperen, som vil bestå av to sammenflettede, 1212 meter høye tårn, er beregnet å være ferdig i 2022.
More examples
1.De skal i prinsippet bestå av det kvalitativt beste i de deltagende lands egenproduksjon.
2.Dessuten forlanger Rettedal en kursendring i hovedstaden, uten at han vil gå nærmere inn på hva den skal bestå av.
3.Av pedagogiske grunner bør en livssynsgruppe bestå av minst 56 elever.
4.Den redaksjonelle uavhengigheten i et forlag som Cappelen er et hellig prinsipp, hvis bedriften også i fremtiden ønsker å bestå som et kulturforlag, understreker William Nygaard.
5.En hovedoppgave må bestå i å øke Stortingets reelle innflydelse, fastslår Hagtvet, å restaurere de folkevalgte organer overhodet.
6.For Høyre er det videre en selvfølge at en omfattende skattereform ikke kan bestå av bare rosiner.
7.Foreløbig har vi syv proffer, men vi jobber med å få tak i enda flere, sier Knut Knudsen, som legger til at feltet vil bestå av 40 ryttere.
8.Granskningsnevnden vil være frittstående og bestå av en jurist, en psykiater med erfaring fra barne og ungdomspsykiatrisk arbeide, samt en person med erfaring fra barnevernssaker, opplyser kommunaldirektør Eirik Sjømæling ved Trondheim kommunes avdeling for undervisning.
9.Helst ville jeg at 1. divisjon skulle bestå av 10, ja, ideelt sett 12 lag.
10.Hvis man likevel må stenge svømmehallen, så la i alle fall de andre avdelingene bestå ! sier han.
11.I år 2000 vil kanskje den fattige delen av den industrielle verden bestå av kvinner og barn.
12.Jeg er enig med dem som sier at hvis ekteskapet skal kunne bestå som institusjon i samfunnet, må mannen bli en like stor ressurs for kvinnen som kvinnen alltid har vært for mannen.
13.Selv om det kan være grunn til å tro at slike grupperinger med sammenfallende interesser kanskje vil bestå av de samme personene, har de krav på å bli oppfattet som selvstendige, sier Langslet.
14.Selv om enkelte" boulevardjournalister" forsøker å skrive kommandittselskapsformen i senk, tror jeg den vil bestå inntil bedre alternativer foreligger.
15.Skolestyret har behandlet rapporten og går inn for at skolen skal bestå.
16.Vi aksepterer at en" pakke" må bestå av både lettelser og skjerpelser dersom vi skal få et enklere skattesystem.
17.Vi er nødt til å redusere mengden av tilbud, men mangfoldet blir opprettholdt i tiden fremover, sier han og håper at den tradisjonsrike Club 7 vil bestå også efter nyttår.
18.Vi kommer til å bruke hvert øre på informasjon, og vi vil også oppsøke lokale foreninger for å presentere vårt forslag til løsning, sier Gunder, som understreker at" Vannlinjens venner" vil bestå så lenge foreningen selv mener det er behov for den.
19.Vi må i den forsvarspolitiske planlegging gå ut fra at den nåværende spente situasjon vil bestå og at den kan forverres, erklærer en åpenbart bekymret forsvarssjef.
20.Vi ser at denne bransjen må bestå av sterkere enheter på lengre sikt, og fra vår side er dette et avgjørende moment.
21.Vi søker nå efter en skipper på heltid, mens mannskapet for det meste fortsatt vil bestå av de tidligere jordenrundt seilerne som kjenner båten ut og inn.
22.Årsaken er at skiledelsen da vil bestå av personer som ikke bare er interessert i å ødelegge formoppbyggingen, sier han.
23.2. divisjon skal også bestå av ti lag.
24.Administrasjon og hovedkontor i Trondheim skal bestå.
25.Aksjekapitalen i Olav Thon Eiendomsselskap A / S vil efter fusjonene bestå av 2 730 620 aksjer.
26.Anlegget skal bestå av 20 fullt utstyrte leiligheter og ti fullt utstyrte hytter på 65 kvadratmeter.
27.Arbeidet vil bestå av opprydding, oppussing og lignende.
28.Bebyggelsen vil bestå av lave blokker, rekkehus, sammenkjedede eneboliger og frittliggende eneboliger.
29.Berg regner med at Nordfronten kan komme til å bestå av fire armeer med rundt 20 divisjoner og støtteavdelinger.
30.Blant annet dette står å lese i kommisjonens mandat, en kommisjon som skal bestå av 20 personer, hvorav minst halvparten skal komme fra den tredje verden.
Similar words

 
 

bestå as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) beståbeståendebestått
Indikative
1. Present
jegbestår
dubestår
hanbestår
vibestår
derebestår
debestår
8. Perfect
jeghar bestått
duhar bestått
hanhar bestått
vihar bestått
derehar bestått
dehar bestått
2. Imperfect
jegbestod
dubestod
hanbestod
vibestod
derebestod
debestod
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde bestått
duhadde bestått
hanhadde bestått
vihadde bestått
derehadde bestått
dehadde bestått
4a. Future
jegvil/skal bestå
duvil/skal bestå
hanvil/skal bestå
vivil/skal bestå
derevil/skal bestå
devil/skal bestå
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha bestått
duvil/skal ha bestått
hanvil/skal ha bestått
vivil/skal ha bestått
derevil/skal ha bestått
devil/skal ha bestått
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bestå
duville/skulle bestå
hanville/skulle bestå
viville/skulle bestå
dereville/skulle bestå
deville/skulle bestå
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha bestått
duville/skulle ha bestått
hanville/skulle ha bestått
viville/skulle ha bestått
dereville/skulle ha bestått
deville/skulle ha bestått
Imperative
Affirmative
dubestå
viLa oss bestå
derebestå
Negative
duikke bestå! (bestå ikke)
dereikke bestå! (bestå ikke)
Your last searches