Norwegian-Italian translation of bestemt

Translation of the word bestemt from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bestemt in Italian

bestemt
bevisadjective irrefutabile, incontestabile
  planeradjective preciso, esatto, ben definito, definito
  svaradjective categorico
  grunnadjective certo, particolare
  oppførendeadjective determinato, risoluto, deciso, fermo
  fastsattadjective stabilito, consentito, prestabilito
  egnet foradjective destinato a, predestinato a
  dømtadjective destinato, predestinato, condannato
  egnetadjective destinato, predestinato
Synonyms for bestemt
Derived terms of bestemt
Similar words

 
 

More examples
1.Av flere grunner har jeg bestemt meg for å bli i SydAfrika, først og fremst fordi jeg setter mer pris på og har det morsommere med min idrett her.
2.Barndom" er skrevet i dialogs form og blir for tiden spilt på teatret i Paris, nærmere bestemt på den lille scenen til RenaultBarraultkompaniet på ChampsElysees.
3.Dame eller Damejente, hvad jeg nu skal kalde hende, som mykt og sikkert glider forbi med en Mine, som om hun er bestemt paa for enhver Pris at tage en Førstepremie et eller andet sted ; men jeg har ikke seet mange av dem, som naar det rønner paa, kan tage Konkurrencen op med de niaars Smaagutter som farer udover Bakken og Hoppene oppe ved Stensgaden.
4.Den politiske prosess i Arbeiderpartiet er alt for bred til at noe enkeltmenneske kan manipulere seg fram eller manipulere oss fram til et bestemt standpunkt i saker som engasjerer så bredt som nettopp spørsmålene om atomfrie soner i nordisk område og hele den såkalte rakettsaken, og selv i de sakene der Treholt hadde et særskilt ansvar, var jo virkeligheten at det var mange andre dyktige og selvstendige mennesker som spilte en minst like sentral rolle.
5.Den sovjetiske siden avviser bestemt den norske demarsjen som ubegrunnet og inspirert av norske sikkerhetstjenester.
6.Der Führer" har bestemt seg for å avlegge et besøk i Norge for å skaffe seg et personlig inntrykk av forholdene. von Falkenhorsts stab skal umiddelbart tre i forbindelse med rikskommissær Terboven og sammen med denne sørge for at det blir lagt opp en verdig ramme om Hitlers besøk i hovedstaden.
7.Det tror vi bestemt han gjør.
8.Dr. Runcie avviste bestemt en antydning om at brannen kunne være forårsaket av guddommelig vrede over vigslingen av Dr. Jenkins til biskop av Durham i domkirken tre dager tidligere...
9.En annen mulighet er at de troende ganske enkelt boikotter Kirkens lære på et bestemt punkt, og ordner seg på annet vis - slik tilfellet var for botsdisiplinen i den tidligere kirke, og kanskje blir samliv uten vigsel en slags moderne analogi - særlig for fraskilte som føler seg avvist av Kirken.
10.En frisk jente, utadvendt, har bestemt vilje, et kraftig temperament, er lojal og en fornøyelse å være sammen med.
11.Har De bestemt at loven ikke skal gjelde for Fornebu ?
12.Huset" har til nå bestemt sagt nei til å bevilge de 21 millioner dollar Reagan har bedt om til disse operasjoner.
13.Jeg har bestemt meg for å legge opp og den avgjørelsen er definitiv.
14.Jeg lever ett liv, og det har jeg bestemt meg for skal leves med og for teatret.
15.Jeg må både fra teknisk og økonomisk standpunkt bestemt fraråde hel eller delvis nedleggelse av verftet," fremholdt den nye sjefen.
16.Lommedalsbanen" er ikke gjenskapelse av en bestemt bane, men er anlagt spesielt for å ta vare på gammel jernbanemateriell fra industri og anleggsvirksomhet.
17.Man får forsøke å tilgi oss, men å ta pinseunderet til inntekt for et bestemt forsvarspolitisk syn, virker ganske enkelt usmakelig.
18.Meningen med den siterte passus er å minne om at Kirken ikke må assosiere seg med noe bestemt politisk parti men må stå fritt i å kritisere et parti selv om vedkommende parti kaller seg kristelig.
19.Nisseorkesteret" - nærmere bestemt Bjølsen ungdomskorps - er faktisk ikke gått helt surr i årstidene.
20.Når bøndenes organisasjoner sier at en slik konklusjon vil svekke både interessen for å drive jordbruk og mulighetene for å opprettholde inntektene på det nivå Stortinget har bestemt, tror vi de er på ville veier.
21.Når det er noe de har bestemt seg for, så gir de ikke opp.
22.Punker" og" Edgar, arbeider i Oslo 1984" er to selvstendige uttrykk for en personlig billedoppfatning og et bestemt samfunnssystem som underlag for dette.
23.Sitatet er fra Norbert Elias bok" De døendes ensomhet", som har utkommet på Pax Forlag A.S. Svaret på spørsmålet om hva det vil si å dø, forandres i takt med samfunnsutviklingen, og er alltid karakteristisk for et bestemt utviklingstrinn, hevder han.
24.Stiftelsen" er - ble - nemlig noe annet og mer enn angrep på et system anvendt en enkelt gang og på ett bestemt sted.
25.The same procedure as last year," eller nærmere bestemt i Lake PlacidOL.
26.Vi hadde på forhånd bestemt oss for å forsøke å gå rundt Langhusforsvaret, men det var ikke så lett.
27.(Aftenpostens spesielle medarbeider) Viking slo Start 31, og sikret seg dermed sin første serietriumf på to måneder, nærmere bestemt seriepremieren mot Kongsvinger.
28.(NTBFNB) Umiddelbart efter at den finske OLkomiteen tok ut den finske troppen til Sarajevo, ble det bestemt hvem av skiløperne som skal gå åpningsdistansene.
29.(NTBOL) Juryen for 15 km menn langrenn har bestemt at Ove Aunli diskvalifiseres for å ha benyttet seg av skøytetak under innspurten på 15 kilometeren i Sarajevo.
30.(New York Times) Venezuelas nye sosialdemokratiske regjering har bestemt seg for å forsøke å forbedre kontakten med Cuba, ifølge offisielle kilder.
Your last searches