Norwegian-Italian translation of bestikke

Translation of the word bestikke from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bestikke in Italian

bestikke
rettsvitenskapverb subornare
  personverb comprare, comprare il silenzio, corrompere
Synonyms for bestikke
Derived terms of bestikke
More examples
1.Av de 240 som ble arrestert i forbindelse med seddelskiftet skal 60 være bankfolk, Nigeriansk fjernsyn fant grunn til å bringe nyheten om at en bankfunsksjonær avslo å la seg bestikke.
2.De beløp det lyktes å smugle inn, ble i stor utstrekning forsøkt vekslet hos bankfolk som lot seg bestikke til å veksle mer enn 5000 uten dokumentasjon.
3.De tar gladelig imot ulovlige gaver, lar seg bestikke av forretningsfolk og veksler penger for utlendinger til langt gunstigere kurs enn den offisielle.
4.Dessuten lar mange pressefolk seg lett bestikke.
5.Det het i en lengre artikkel at han lot seg bestikke med enorme summer mot utlevering av matvarer og delikatesser som var beregnet for helt andre mottagere.
6.Disse innrapporteringsregler har forøvrig ført et nytt problem med seg ; nemlig at folk med" svarte" penger har forsøkt å bestikke bankfunksjonærer til ikke å innrapportere pengene.
7.En av deltagerne bekrefter at planer om å bestikke europeiske journalister ble drøftet på meget høyt nivå i Det hvite hus, ifølge en studie foretatt ved Harvarduniversitetet.
8.En hund lar seg bestikke.
9.Han kritiserte også forlagene for nærmest å bestikke forfatterne til å forsvare ordningen.
10.Høyrød i ansiktet av opphisselse erklærte Strauss at undersøkelseskommisjonen utelukkende har til oppgave å finne ut om den tidligere koalisjonsregjeringen mellom sosialdemokrater og liberale lot seg bestikke av Flickkonsernet.
11.Juridisk har Lehman full anledning til å overta General Dynamics verft i Connecticut og Rhode Island, forutsatt at det kan bevises at konsernet forsøkte å bestikke Rickover.
12.Men det hjelper ikke General Dynamics, som blir beskyldt for å ha forsøkt å bestikke ham.
13.NRKs Moskvakorrespondent Hans Wilhelm Steinfeld ville bestikke sovjetborgere med slips og joggesko, ifølge russisk presse.
14.Saken ble kjent da et bystyremedlem fra Centerpartiet gikk til politiet og fortale at det var gjort forsøk på å bestikke ham.
15.Vi prøvde å bestikke Jim Martinsen til et par baklengsmål i innledningen for å skape litt spenning, men den ville han ikke gå med på.
16.Økonomiminister grev Otto Lambsdorff - som muligens vil bli stilt for retten, anklaget for å ha latt seg bestikke av firmaet Flick - fikk hele 299 stemmer.
17.At det ikke er så lett på lengre sikt å bestikke mindreårige med store ord og gjeve gaver, er også en interessant observasjon.
18.Bakgrunnen er at hun i Dagbladet torsdag uttalte at Hanisch i 1976 skal ha forsøkt å bestikke henne i forbindelse med bystyrets behandling av salget av Hotel Viking i Oslo samme år.
19.Banden løste dette problem ved å bestikke ansatte på postkontorene, som mot en fast" provisjon" stemplet fraktsedlene.
20.Den endte på sett og vis da Hoffa måtte vandre i fengsel våren 1967 med en dom på åtte år for forsøk på å bestikke en jury under en tidligere rettssak.
21.Det er vanlig å bestikke byråkrater som kan tenkes å påvirke beslutningsprosessen, både når det gjelder militære og sivile salgskontrakter.
22.En polsk passkontrollør lot seg bestikke med bensinkuponger, og veien ut av Polen sto åpen.
23.Et fransk medlem av Europaparlamentet i Strasbourg, Gustave Pordea, er en agent for Romanias hemmelige politi som oppnådde å bli nominert til sin plass ved å bestikke en fransk partileder med 4 millioner kroner.
24.Foruten bedrageri og bedrageriforsøk er Jens Lorentzen tiltalt for tjenesteforsømmelser som offentlig tjenestmann, både i forbindelse med forsøket på å la seg bestikke, og for å ha overtrådt sine tjenesteplikter i forbindelse med tomtehandelen.
25.Jens Lorentzen beklager sterkt at det er skapt et inntrykk av at andre politiske grupperinger og politikere skulle ha latt seg bestikke i denne sakens anledning.
26.Men omsider lar den seg bestikke med en gammel tøffel, og roer seg under vinduet hvor den har overblikk over alt som foregår i rommet.
27.Samme dag hevdet Sedgemore at en navngitt person blant de innblandede i skandalen omkring Johnson Mattheybankens konkurs hadde prøvd å bestikke ham til å tie om det han visste.
Similar words

 
 

bestikke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bestikkebestikkendebestukket
Indikative
1. Present
jegbestikker
dubestikker
hanbestikker
vibestikker
derebestikker
debestikker
8. Perfect
jeghar bestukket
duhar bestukket
hanhar bestukket
vihar bestukket
derehar bestukket
dehar bestukket
2. Imperfect
jegbestakk
dubestakk
hanbestakk
vibestakk
derebestakk
debestakk
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde bestukket
duhadde bestukket
hanhadde bestukket
vihadde bestukket
derehadde bestukket
dehadde bestukket
4a. Future
jegvil/skal bestikke
duvil/skal bestikke
hanvil/skal bestikke
vivil/skal bestikke
derevil/skal bestikke
devil/skal bestikke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha bestukket
duvil/skal ha bestukket
hanvil/skal ha bestukket
vivil/skal ha bestukket
derevil/skal ha bestukket
devil/skal ha bestukket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bestikke
duville/skulle bestikke
hanville/skulle bestikke
viville/skulle bestikke
dereville/skulle bestikke
deville/skulle bestikke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha bestukket
duville/skulle ha bestukket
hanville/skulle ha bestukket
viville/skulle ha bestukket
dereville/skulle ha bestukket
deville/skulle ha bestukket
Imperative
Affirmative
dubestikk
viLa oss bestikke
derebestikk
Negative
duikke bestikk! (bestikk ikke)
dereikke bestikk! (bestikk ikke)
Your last searches