Norwegian-Italian translation of bestyrke

 
 

More examples
1.Dessverre kan guttens uttalelse forlede enkelte til å fortsette å bruke ris som oppdragelsesmiddel og bestyrke dem i troen på at dette er riktig.
2.Dette ble også gjort, men intet fantes som på det minste vis kunne bestyrke mistanken.
3.Siden har han riktignok lest etpar bøker som han utførlig refererer, og dertil sittet i studiegruppe i sin menighet, men såvel bøkene som gruppen har bare bidratt til å bekrefte og bestyrke hans egne standpunkter.
4.Slike utspill er bare med på å bestyrke SovjetUnionens tro på at de har fordel av ikke å vise kompromissvilje.
Your last searches