Norwegian-Italian translation of besværlig

Translation of the word besværlig from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

besværlig in Italian

besværlig
mekanismeadjective duro
  omstendigheteradjective scomodo
  anstrengingadjective arduo, difficile, strenuo, duro
  barnadjective indisciplinato, turbolento
  arbeidadjective oneroso, pesante
  situasjonadjective difficile, difficoltoso, problematico, fastidioso, importuno
  karakteradjective difficile
  personadjective seccante, scocciante
  oppførendeadjective seccante, fastidioso, noioso, irritabile, di malumore
Synonyms for besværlig
Derived terms of besværlig
Similar words

 
 

More examples
1.Det er et besværlig arbeid som om kort tid skal settes i gang, opplyser arkitekt og førsteantikvar Håkon Christie til Aftenposten.
2.Blir det for besværlig, får jeg heller finne meg noe annet, sier hun.
3.De er et besværlig og tyngende objekt for den offentlige interesse.
4.Den dukket opp en dag og ble tatt hånd om av postmester Stacey, som blant annet leverte post til grubene langs en lang og ganske besværlig vei.
5.Den hovner opp, følelse og funksjon blir nedsatt - og de enkleste ting kan være meget besværlig, som for eksempel det å bære et handlenett eller skrive på maskin.
6.Det er alltid litt besværlig å ståke med bøtter med vann, som man trenger til oppvask eller matlagning.
7.Det ville i så fall være besværlig.
8.Dette tilsynet kan være besværlig nok.
9.Disse er nok befengt med en større tyngde, uten at de derved virker besværlig.
10.En besværlig reise til helligheten...
11.En muskel som ikke brukes, blir besværlig å øve opp igjen, likeså vil det en gang i fremtiden være besværlig å øve opp evnen til selv å kunne visualisere stoffet.
12.Forståelig nok kan det være besværlig å måtte innrømme at en er enig med sin politiske motstander.
13.Her ble eventuell støvelimpregnering satt på en besværlig prøve, og de fleste føtter var våte ved innkomst.
14.Hvis det ble enda et politisk parti, ville tilværelsen kanskje bli mye mer besværlig.
15.I et intervju med det franske nyhetsbyrået AFP nylig sa han at han frykter situasjonen i SydKorea under president Chun Doo Hwan kunne bli hva han kalte altfor besværlig.
16.Ifølge en sovjetisk KGBavhopper frarådet KGB og Andropov den sovjetiske aksjonen, eftersom man forutså en lang og besværlig krig.
17.Kan noe så besværlig som kjærlighet la seg innpasse i et formelverk ?
18.Man er ofte åtte studenter i hver gruppe, og det blir lett besværlig for pasienten når alle skal lytte på lungene, teste refleksene og palpere prostata samtidig.
19.Men det blir oppriktig talt nokså besværlig.
20.Men ofte må den drømmeaktige fornemmelsen vike for en snev av hodepine og svimmelhet Blodet suser i ørene, noen trappetrinn får en til å gispe Det kan bli dårlig med søvnen, om natten våkner man med tørr tunge og besværlig pust.
21.Og efter hvert som Romerriket utbredte seg i disse himmelstrøk, ble det ganske besværlig for det keiserlige kløvkompani som måtte frakte vintønner fra sydligere egne.
22.Senatoren reiser seg besværlig.
23.Ski kommunebestyrelse fremholdt at Ski sogn hadde en tung og besværlig forbindelse med utenverdenen, mens Bundefjorden hadde god skipsforbindelse og en ypperlig chausse (Ljabruchausseen).
24.Det er besværlig å demonstere på samme side som Reagan.
25.Den dukket opp en dag og ble tatt hånd om av postmester Stacey, som blant annet leverte post til grubene langs en lang og ganske besværlig vei.
26.Det andre alternativet, kan det være at Oslo Sporveier vil svelge mest mulig av trafikantene selv, uansett hva det må koste i nyanskaffelser og uansett hvor besværlig det blir for dem som gjerne lar bilen stå, om de har noen ?
27.Det var særlig vedtaket om" andre" som mindretallet fant besværlig.
28.En enda større, og mer besværlig motstand finnes i den elite i stats og partiapparatet som har det aldeles utmerket idag og som ikke føler seg fristet til å gi seg inn på en ny vei som man ikke vet hvor fører hen.
29.En slik løsning vil i beste fall innebære å skyve en litt besværlig oppgave foran seg, mente han.
30.For disse gledesdreperne er alt tungt og besværlig, og de kan fungere som rene bremseklosser i forhold til sine omgivelser.
Your last searches