Norwegian-Italian translation of betvinge

Translation of the word betvinge from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

betvinge in Italian

betvinge
folkverb assoggettare, sottomettere
  tvingeverb costringere, obbligare, forzare, imporre
Synonyms for betvinge
Derived terms of betvinge
Anagrams of betvinge
More examples
1.Da han ikke makter å betvinge eleven kunnskapsmessig, dreper han henne med kniv, en utladning av de erotiske undertoner som hele tiden har vært tilstede.
2.I min bok har jeg blant annet forsøkt å betvinge denne tvil, sier Robert Sabatier.
3.Vår erfaring er at virkeligheten sjelden lar seg betvinge av fromme forhåpninger og gode ambisjoner.
4.Det vi møter på Alby er et mangfold av likeartede fremstøt fra ulik tradisjonsbakgrunn, mot det felles mål å betvinge opplevelsen og beseire rommet.
Similar words

 
 

betvinge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) betvingebetvingendebetvinget
Indikative
1. Present
jegbetvinger
dubetvinger
hanbetvinger
vibetvinger
derebetvinger
debetvinger
8. Perfect
jeghar betvinget
duhar betvinget
hanhar betvinget
vihar betvinget
derehar betvinget
dehar betvinget
2. Imperfect
jegbetvinget
dubetvinget
hanbetvinget
vibetvinget
derebetvinget
debetvinget
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde betvinget
duhadde betvinget
hanhadde betvinget
vihadde betvinget
derehadde betvinget
dehadde betvinget
4a. Future
jegvil/skal betvinge
duvil/skal betvinge
hanvil/skal betvinge
vivil/skal betvinge
derevil/skal betvinge
devil/skal betvinge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha betvinget
duvil/skal ha betvinget
hanvil/skal ha betvinget
vivil/skal ha betvinget
derevil/skal ha betvinget
devil/skal ha betvinget
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle betvinge
duville/skulle betvinge
hanville/skulle betvinge
viville/skulle betvinge
dereville/skulle betvinge
deville/skulle betvinge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha betvinget
duville/skulle ha betvinget
hanville/skulle ha betvinget
viville/skulle ha betvinget
dereville/skulle ha betvinget
deville/skulle ha betvinget
Imperative
Affirmative
dubetving
viLa oss betvinge
derebetving
Negative
duikke betving! (betving ikke)
dereikke betving! (betving ikke)
Your last searches