Norwegian-Italian translation of bevæpne

Translation of the word bevæpne from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bevæpne in Italian

bevæpne
militærskverb armare
Synonyms for bevæpne
Derived terms of bevæpne
More examples
1.Av og til må politiet bevæpne seg, selv om det ikke er vanlig at det skjer.
2.Han oppfordret partimedlemmene til å" bevæpne seg med grunnleggende kunnskaper i marxistleninisme".
3.I visse tilfeller, hvor polititjenestemannen er avskåret fra å innhente foresattes samtykke, kan han imidlertid bevæpne seg selv.
4.Likevel må politiet få anledning til å bevæpne seg når det er behov for det.
5.Reaganadministrasjonen vil gjenta en anmodning til Kongressen om bevilgninger på tilsammen 220 millioner dollar for å bevæpne og utstyre to jordanske brigader, omkring 8300 mann.
6.Efter samråd med vakthavende og Operasjonssentralen ble det klarert at politifolkene skulle bevæpne seg og forsøke å stoppe bilen ved å skyte hull i fluktbilens bakdekk.
7.I en ren nødvergesituasjon har selvfølgelig en bilpatrulje anledning til å bevæpne seg.
8.Innen FO er det også vurdert å bevæpne de sivile helikoptrene for selvforsvar.
9.Tjenestemennene fikk da tillatelse av jourhavende adjutant til å bevæpne seg, samtidig som det på flere steder ble satt opp veisperringer.
10.Tjenestemennene kan over radio få politimesterens tillatelse til å bevæpne seg i spesielle situasjoner.
Similar words

 
 

bevæpne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bevæpnebevæpnendebevæpnet
Indikative
1. Present
jegbevæpner
dubevæpner
hanbevæpner
vibevæpner
derebevæpner
debevæpner
8. Perfect
jeghar bevæpnet
duhar bevæpnet
hanhar bevæpnet
vihar bevæpnet
derehar bevæpnet
dehar bevæpnet
2. Imperfect
jegbevæpnet
dubevæpnet
hanbevæpnet
vibevæpnet
derebevæpnet
debevæpnet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde bevæpnet
duhadde bevæpnet
hanhadde bevæpnet
vihadde bevæpnet
derehadde bevæpnet
dehadde bevæpnet
4a. Future
jegvil/skal bevæpne
duvil/skal bevæpne
hanvil/skal bevæpne
vivil/skal bevæpne
derevil/skal bevæpne
devil/skal bevæpne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha bevæpnet
duvil/skal ha bevæpnet
hanvil/skal ha bevæpnet
vivil/skal ha bevæpnet
derevil/skal ha bevæpnet
devil/skal ha bevæpnet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bevæpne
duville/skulle bevæpne
hanville/skulle bevæpne
viville/skulle bevæpne
dereville/skulle bevæpne
deville/skulle bevæpne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha bevæpnet
duville/skulle ha bevæpnet
hanville/skulle ha bevæpnet
viville/skulle ha bevæpnet
dereville/skulle ha bevæpnet
deville/skulle ha bevæpnet
Imperative
Affirmative
dubevæpn
viLa oss bevæpne
derebevæpn
Negative
duikke bevæpn! (bevæpn ikke)
dereikke bevæpn! (bevæpn ikke)
Your last searches