Norwegian-Italian translation of bevege

Translation of the word bevege from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bevege in Italian

bevege
kjenslerverb commuovere, toccare, intenerire
Synonyms for bevege
Derived terms of bevege
More examples
1.Brennende blomster" skal bevege seg mellom normalitet og galskap, her blir drømmer konkrete, sier Saabye Christensen som understreker at filmen ikke handler om 1960tallet, selv om den utspiller seg i 1964.
2.Tendresse et passion" - kjærlighetens mange nyanser fra ømhet til lidenskap og begjær, er hva Catherine Sauvages sanger handler om, og man skal visselig ha et hjerte av stein hvis man ikke lar seg bevege av hennes varme, litt hese og sensuelle stemme, sier begeistrede anmeldere.
3.(Foto:Erik Berg) Mens Stein Arild Thorsen måtte ha daglig massasje for å klare å bevege seg som Apen.
4.De siste årene kunne hun jo overhodet ikke bevege seg på grunn av gikten.
5.Det er en menneskerett at også kvinner skal kunne bevege seg trygt.
6.Det er ikke noe samfunn hvor turister kan bevege seg hvor de vil, sier Ronald Bye.
7.Det er ikke riktig at nordmenn ikke kan bevege seg, sier blide, søte Maria Lucia, som til daglig arbeider på den brasilianske ambassade og har vært i Norge lenge.
8.Det kan synes enkelt å bevege figurer bak et lerret, sier Ragnhild Wang.
9.Et sted hvor lærere i vanlig skole kan søke råd og veiledning, hvor nyblinde kan henvende seg og få" mobilitykurs", dvs. et kurs hvor de lærer å bevege seg ute og inne og får hjelp til å fungere i daglige praktiske gjøremål.
10.Ett av hovedmålene med øvelsene later til å være utviklingen av en ny mobilitetsteknikk for å gjøre marineinfanteristyrker og deres utstyr i stand til å bevege seg raskere og mer effektivt over ytterst vanskelig terreng, skriver det velansette magasinet.
11.For relativt få tiår siden kunne Forsvaret i stor utstrekning benytte seg av sin rett til å bevege seg fritt i norsk natur.
12.Foreldrene har selv bestemt at bare i 1. til 5. klasse ikke skal bevege seg utenfor skoleområdet uten ifølge med en voksen.
13.Her kunne jeg bo en uke uten å bevege meg utenfor huset, sa Ringvemuseets direktør Jan Voigt, som var kveldens veltalende konferansier.
14.Neste lørdag blir det dans i alle former, vi vil vise kroppssprog, hvor deilig det er å bevege kroppen til musikk.
15.Pasienten skal helst ikke bevege fingrene til å begynne med fordi senene ikke tåler det ennå.
16.Ser man på Arbeiderpartiets standpunkt og fraksjonsbemerkninger i den foreliggende sak, er man i tvil om partiet overhodet har ønske om å bevege seg fremover.
17.Slalåmkjøring i dag er å bevege seg på grensen av det mulige.
18.Slike styrker kan bevege seg svært raskt, og det kan utgjøre en trusel når de opererer i umiddelbar nærhet av nabolandene, sa ambassadør Mevik.
19.Svenske skatteregler og bokostnader gjør at det må sterke motivasjoner til for å få nordmenn til å bevege seg over Kjølen, sier han.
20.SydAfrika må idag, for sin egen økonomiske, kulturelle og sosiale utviklings skyld, bevege seg bort fra sin nåværende jordbruks og råmaterialbaserte økonomi til en økonomi basert på øket innenlandsk foredlingsindustri.
21.Utviklingen i Norwegian Caribbean Lines A / S tilsier nå at vi bør bevege oss i retning av børsen.
22.Vi, ledere av Den sosialistiske internasjonale, bekrefter nok en gang de anstrengelser vi allerede har gjort individuelt og kollektivt for å bidra til at dr. Andrej Sakharov og hans hustru Jelena Bonner skal få lov til å bevege seg fritt, het det blant annet i uttalelsen.
23.Vi er iferd med å bevege oss inn i en total avgiftskrig på lastebiltransport i Norden.
24.Vi må huske på at for bare få år siden ble selv skolebarn beskutt og folk turde knapt bevege seg utendørs av frykt for terroristene, sier hun og mener at dette sammen med den sterke markering av kvinnejubileet i desember skaper en positiv atmosfære for å arbeide for Bertelsens frigivelse.
25.Vi spilte for mye mann mot mann i forsvar uten å bevege oss sidelengs.
26.Vår tid er kommet, fastslo Jackson, idet han konkluderte med at" tiden er inne til å forlate den rasemessige kamparena og bevege seg inn på felles grunn".
27.Aksjen oppfattes som spennende, og med bare 750 000 aksjer utestående skal det ikke store kjøpsordrene til for å bevege kursen.
28.Aksjonen mot byrået kommer etpar måneder efter at en av dets redaktører, Radwan Abu Ayyash, fikk ordre om ikke å bevege seg ut av sin hjemby Ramallah på seks måneder.
29.Alle har fått bevege seg fritt, mens selve skipet var under streng bevoktning.
30.Allerede flere timer før Reagan hadde holdt sin tale kom SovjetUnionen med signaler om at Kreml ikke kommer til å la seg bevege av hans fredelige ordelag.
Similar words

 
 

bevege as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bevegebevegendebeveget
Indikative
1. Present
jegbeveger
dubeveger
hanbeveger
vibeveger
derebeveger
debeveger
8. Perfect
jeghar beveget
duhar beveget
hanhar beveget
vihar beveget
derehar beveget
dehar beveget
2. Imperfect
jegbeveget
dubeveget
hanbeveget
vibeveget
derebeveget
debeveget
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde beveget
duhadde beveget
hanhadde beveget
vihadde beveget
derehadde beveget
dehadde beveget
4a. Future
jegvil/skal bevege
duvil/skal bevege
hanvil/skal bevege
vivil/skal bevege
derevil/skal bevege
devil/skal bevege
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha beveget
duvil/skal ha beveget
hanvil/skal ha beveget
vivil/skal ha beveget
derevil/skal ha beveget
devil/skal ha beveget
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bevege
duville/skulle bevege
hanville/skulle bevege
viville/skulle bevege
dereville/skulle bevege
deville/skulle bevege
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha beveget
duville/skulle ha beveget
hanville/skulle ha beveget
viville/skulle ha beveget
dereville/skulle ha beveget
deville/skulle ha beveget
Imperative
Affirmative
dubeveg
viLa oss bevege
derebeveg
Negative
duikke beveg! (beveg ikke)
dereikke beveg! (beveg ikke)
Your last searches