Norwegian-Italian translation of bevokte

Translation of the word bevokte from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bevokte in Italian

bevokte
sikkerhetverb sorvegliare, proteggere
Synonyms for bevokte
Derived terms of bevokte
More examples
1.Den amerikanske tjenestemannen opplyste at opptil 500 av det amerikanske militære personale som befinner seg i Beirut vil bli igjen der for å bevokte USAs ambassade, og virke som instruktører for den libanesiske regjeringshær.
2.Den tidligere sjefen for FNkontoret, oberstløytnant Erling Hornslien, går imot tanken om at UNIFIL skal bevokte flykningeleirene i SydLibanon.
3.Det er imidlertid meningen at landsfengslet skal bevokte de ekstra fangene uten å øke bemanningen.
4.Hvor lenge skal vi bevokte flyktningeleirene, og hvem skal vi forsvare dem mot ?
5.Hærens soldater skal bevokte offentlige bygninger og sørge for at veien ut til flyplassen er åpen.
6.Idag har det moderne norske luftforsvar som sin hovedoppgave å bevokte norsk luftterritorium, varsle om fiendtlige angrep og sørge for støtte til Hæren og Sjøforsvaret i deres operasjoner.
7.En minesveiper ble avsatt for å bevokte / skremme" Orion".
8.Da Himmler overtok SS i 1925, forteller historikerne at styrken omfattet mellom 200 og 300 mann, som hadde til oppgave å bevokte Hitler og andre naziledere.
9.De flete er opptatt med å bevokte faste installasjoner.
10.Dette sier dr. Yossi Olmert, en av Isrels ledende eksperter på libanesiske forhold, om den hovedsakelige kristne militsen som er satt til å bevokte en" sikkerhetssone" nord for grensen.
Similar words

 
 

bevokte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bevoktebevoktendebevoktet
Indikative
1. Present
jegbevokter
dubevokter
hanbevokter
vibevokter
derebevokter
debevokter
8. Perfect
jeghar bevoktet
duhar bevoktet
hanhar bevoktet
vihar bevoktet
derehar bevoktet
dehar bevoktet
2. Imperfect
jegbevoktet
dubevoktet
hanbevoktet
vibevoktet
derebevoktet
debevoktet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde bevoktet
duhadde bevoktet
hanhadde bevoktet
vihadde bevoktet
derehadde bevoktet
dehadde bevoktet
4a. Future
jegvil/skal bevokte
duvil/skal bevokte
hanvil/skal bevokte
vivil/skal bevokte
derevil/skal bevokte
devil/skal bevokte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha bevoktet
duvil/skal ha bevoktet
hanvil/skal ha bevoktet
vivil/skal ha bevoktet
derevil/skal ha bevoktet
devil/skal ha bevoktet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bevokte
duville/skulle bevokte
hanville/skulle bevokte
viville/skulle bevokte
dereville/skulle bevokte
deville/skulle bevokte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha bevoktet
duville/skulle ha bevoktet
hanville/skulle ha bevoktet
viville/skulle ha bevoktet
dereville/skulle ha bevoktet
deville/skulle ha bevoktet
Imperative
Affirmative
dubevokt
viLa oss bevokte
derebevokt
Negative
duikke bevokt! (bevokt ikke)
dereikke bevokt! (bevokt ikke)
Your last searches