Norwegian-Italian translation of binde

Translation of the word binde from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

binde in Italian

binde
medisinnoun benda [f], fascia [f], fasciatura [f]
  frihetverb legare, legare mani e piedi
  repverb legare, allacciare, annodare
  fangeverb impastoiare
  løfteverb impegnare, legare
  familieverb legare
  bøkerverb rilegare
  knytte sammenverb legare, unire, attaccare
  forplikteverb obbligare, costringere, vincolare
Synonyms for binde
Derived terms of binde
More examples
1.Jeg vil ikke binde opp noe som eventuelt gjelder samarbeid med andre partier på forhånd, men se hva valgresultatet blir," lyder Ap.lederens svar.
2.Det er en fremragende italiensk forsker som har funnet at en avledet kjemisk forbindelse av chitin kan brukes til å binde tungmetaller til rensing av både ferskvann og saltvann.
3.Det viktigste av alt er å kjøre saltet godt inn i binde farsen.
4.Det vil bare binde Palle og forplikte ham til utgifter i forbindelse med trening og forberedelser.
5.Det ville heller ikke vært økonomisk forsvarlig å binde seg for 1 1 / 2 år fremover.
6.For ham var det mange og blandede motiver for å binde denne unge kvinnen til seg.
7.Hensikten er å gi uttrykk for ønsker og intensjoner fra de politiske ledere i de to land, og ikke å binde dem til detaljer som senere kan skape problemer, sier en vestlig diplomat.
8.I virkeligheten er dette hverken en kommunal eller en fylkeskommunal sak, men en ren landssak som vil binde sammen Øst og Vestlandet, sier ordfører Torleiv Gjerløw til Aftenposten.
9.Med hvilken rett kan finansutvalget - bestående av ni politikere - på forhånd binde opp eller gi positive forventninger til Norols utbyggingsplaner før bystyret har uttalt seg ?
10.Sparebankene har hatt noen gode år, men nå blir de vel presset av den nye renteerklæringen og de siste tiltakene, som f.eks. økte krav til å binde midler i statskasseveksler ?
11.Vi bør ikke binde oss opp i prinsipper, sier Ap.lederen.
12.Vi er meget usikre på hvor mange som vil binde seg til faste støttebidrag, men får vi mellom ett og to tusen medlemmer i vår venneforening, vil vi vurdere det som et svært vellykket resultat, sier Svein Jacobsen i Radio Oslo.
13.Vi prøver en ordning som allerede er innført i en rekke andre land, og vi må ha råd til å drive litt forsøksvirksomhet uten å binde oss til den, sier han.
14.Anders Binde, bankdirektør, ser frem til 10. desember.
15.Andre blokkeringer er en for selvsikker holdning til hvordan et problem skal løses, motvilje til å øve innflydelse, ønsker om å unngå frustrasjon slik at man gir opp fort når man møter hindringer, for tradisjonsbundet legning - det vil si at man lar seg binde av vaner og normer.
16.Av en medfange som er bokbinder, lærer hun å binde arkene sammen.
17.Avfallsproduktet rekeskall inneholder komponenter som har en utrolig evne til å binde tungmetaller - en egenskap som gjør det mulig å bruke rekeskall til rensing av kjølevannet i atomkraftverk.
18.Binde an med ham uten videre turde De ikke ; dertil var han for sterk og De for spinkel og svak.
19.Blant de vanligste er slitasjegikt, leddgikt, urinsyregikt og revmatiske sykdommer i binde og muskelvev.
20.Blir organet lagt til departementet vil man lett kunne" binde" statsråden fordi det er en kjensgjerning at man i et departement uvilkårlig vil ta politiske hensyn i sine vurderinger, mener UPsjefen.
21.Bokbinderkunsten er nemlig en kunst på retur - i Danmark finnes riktignok ca. firefem personer som praktiserer yrket, men i Norge er det ingen idag som lever av å binde inn bøker, ifølge Olsen.
22.Byrået gir Hart 973, Jackson 327, mens 279 ikke har villet binde seg til noen av dem.
23.Christopher Morleys scenografi har den samme enkle eleganse, som gir tidskoloritt uten å binde for sterkt.
24.Clemet understreker at avgjørelsen kommer til å ligge i de enkelte fylker og at fylkesorganisasjonene neppe kommer til å ta standpunkt før til våren, Foreløbig ønsker man i Høyre ikke å binde seg opp til noen bestemt løsning.
25.De har etterlyst ytterligere forskning for å klarlegge årsakene til naturskadene som er observert i Skandinavia og på Kontinentet, og har heller ikke villet binde seg til noen fast prosent reduksjon av svovelutslippene.
26.De må kunne gå inn i uformelle allianser med krefter utenfor institusjonene, men må være varsomme med å binde seg for nær til snevre gruppeinteresser.
27.De samme motsetninger finner vi igjen på Høyres landsmøte i 1979, da parlamentarisk leder Kåre Willoch advarte mot at landsmøtet skulle binde gruppen i kraftutbyggingsspørsmålet.
28.De skulle binde sammen de store industri og handelsområdene TokyoYokohamaKawasaki med OsakaKyotoKobe.
29.De som vil arbeide må binde seg for en periode.
30.De vil unektelig binde mye penger i utredningen av reguleringsplanen ?
Similar words

 
 

binde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bindebindendebundet
Indikative
1. Present
jegbinder
dubinder
hanbinder
vibinder
derebinder
debinder
8. Perfect
jeghar bundet
duhar bundet
hanhar bundet
vihar bundet
derehar bundet
dehar bundet
2. Imperfect
jegbandt
dubandt
hanbandt
vibandt
derebandt
debandt
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde bundet
duhadde bundet
hanhadde bundet
vihadde bundet
derehadde bundet
dehadde bundet
4a. Future
jegvil/skal binde
duvil/skal binde
hanvil/skal binde
vivil/skal binde
derevil/skal binde
devil/skal binde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha bundet
duvil/skal ha bundet
hanvil/skal ha bundet
vivil/skal ha bundet
derevil/skal ha bundet
devil/skal ha bundet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle binde
duville/skulle binde
hanville/skulle binde
viville/skulle binde
dereville/skulle binde
deville/skulle binde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha bundet
duville/skulle ha bundet
hanville/skulle ha bundet
viville/skulle ha bundet
dereville/skulle ha bundet
deville/skulle ha bundet
Imperative
Affirmative
dubind
viLa oss binde
derebind
Negative
duikke bind! (bind ikke)
dereikke bind! (bind ikke)
Your last searches