Norwegian-Italian translation of bister

Translation of the word bister from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bister in Italian

bister
klimaadjective rigido
  slagsmåladjective accanito
  væradjective inclemente
  oppførendeadjective scontroso
Synonyms for bister
Derived terms of bister
Anagrams of bister
Similar words

 
 

More examples
1.Carl I. Hagen, Fremskrittspartiets formann, er bister efter Sovjets" kvittering" på utvisningen av Sovjetdiplomatene efter avsløringen av KGBspionen Arne Treholt.
2.Efter en kort, litt bister ordveksling var det lille intermesso over og det nicaraguanske vertskapet kunne gjenoppta rundturen.
3.President Chon lyttet selv til keiserens tale med en bister mine, og sa som svar at han hadde" lyttet høytidelig".
4.Bak ham en bister forsvarsminister, Rodion Malinovskij.
5.Moren fremstilles som en bister og frastøtende, helt uhuslig kvinne, men med visse kunnskaper, for eksempel om legekunst.
6.Uansett hvilket inntrykk en bister, tidvis forvirret, valgkamp gir, er dette det samlende spørsmål før velgerne går til urnene 9. september.
Your last searches