Norwegian-Italian translation of blekne

Translation of the word blekne from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

blekne in Italian

blekne
fargeverb sbiadirsi, sbiancare, impallidire
Synonyms for blekne
Derived terms of blekne
Anagrams of blekne
More examples
1.Kanskje den verste pessimismen er iferd med å blekne, undrer hun.
2.Det er 19 år siden Fred Anton Maier satte verdensrekord på 10 000 meter på Lystlunden, og den begivenheten vil sikkert blekne ved sammenligning.
3.Det som ble vist i turnhallen i Los Angeles har fått OL i Moskva for fire år siden til å blekne fullstendig.
4.Djupdalsveien har en trafikktetthet som ville fått enhver landsens krøttersti til å blekne.
5.Djupdalsveien har en trafikktetthet som ville fått enhver landsens krøttersti å blekne.
6.Flere sydafrikanske skolefolk frykter dertil at den sorte misnøye med undervisningssituasjonen nå har nådd et stadium hvor det skal lite til for å utløse voldsomheter som får hendelsene i 1976 til å blekne.
7.Han lyktes til og med iløpet av sine KGBår å bygge opp bildet av seg selv som en intellektuell og en elsker av jazz, noe som til en viss grad fikk KGBs blodstenkede rykte til å blekne.
8.Og det var skjønt å jobbe seg frem mot en visning ; jeg fikk igjen noen av de gamle ambisjonene, som har lett for å blekne i skoletimene.
9.Slyngningene i de bratteste bakkene får vår hjemlige Trollstigvei til å blekne.
10.Tilskudd ja - en dansk smørbrødliste ville blekne sammenlignet med oppramsingen av de mange tilskudd jordbruket får.
11.Kan tallene bety at glansen omkring Fr.p. er i ferd med å blekne ?
12.Den lille, påpekte tilsats av sosionomvisdom fikk det tildels eminente spill til ikke å blekne.
13.Dette inntrykket begynner å blekne noe - oversikter viser at" partiet med de rene hender" i løpet av 1984 var innblandet i hele 30 saker om korrupsjon og maktmisbruk.
14.En hjemtur ville arte seg som et" religiøst jordskjelv" ; alle Pavens reiser ville blekne i sammenligning, lyder spådommen fra dem som har møtt den brennende Dalai Lamapatriotismen i dagens Tibet.
15.Martin Stixrud aner at han arbeider med et talent som vil få hans egne prestasjoner til å blekne.
16.Ney Matogrosso er musikalsk en pop og underholdningsartist, men kler seg i kreasjoner som får Boy George og Freddie Mercury i Queen til å blekne.
17.Resultatet blir selvfølgelig klassisk riktig, men de som gjerne vil være anderledes, klarer seg utmerket uten min veiledning, smiler den eksotisk utseende Ålesundpiken som kan kle seg i dramatisk rødt og sort uten å blekne.
18.Tiden 1.13.9 / 2413 meter får også det meste til å blekne i norsk travhistorie.
Similar words

 
 

blekne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bleknebleknendebleknet
Indikative
1. Present
jegblekner
dublekner
hanblekner
viblekner
dereblekner
deblekner
8. Perfect
jeghar bleknet
duhar bleknet
hanhar bleknet
vihar bleknet
derehar bleknet
dehar bleknet
2. Imperfect
jegbleknet
dubleknet
hanbleknet
vibleknet
derebleknet
debleknet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde bleknet
duhadde bleknet
hanhadde bleknet
vihadde bleknet
derehadde bleknet
dehadde bleknet
4a. Future
jegvil/skal blekne
duvil/skal blekne
hanvil/skal blekne
vivil/skal blekne
derevil/skal blekne
devil/skal blekne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha bleknet
duvil/skal ha bleknet
hanvil/skal ha bleknet
vivil/skal ha bleknet
derevil/skal ha bleknet
devil/skal ha bleknet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle blekne
duville/skulle blekne
hanville/skulle blekne
viville/skulle blekne
dereville/skulle blekne
deville/skulle blekne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha bleknet
duville/skulle ha bleknet
hanville/skulle ha bleknet
viville/skulle ha bleknet
dereville/skulle ha bleknet
deville/skulle ha bleknet
Imperative
Affirmative
dublekn
viLa oss blekne
dereblekn
Negative
duikke blekn! (blekn ikke)
dereikke blekn! (blekn ikke)
Your last searches