Norwegian-Italian translation of blende

Translation of the word blende from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

blende in Italian

blende
synverb accecare
  lysverb abbagliare
  imponereverb abbagliare, impressionare, colpire
Synonyms for blende
Derived terms of blende
More examples
1.Bedriftene bør prøve å beholde markedsandeler også på andre markeder, og ikke la seg blende av kortsiktig fortjeneste.
2.Det er mye å være glad for, men en må ikke la seg blende av det.
3.Fremste angrepspunkter er snobberiet, de sosiale ambisjoner, motegalskapen, hangen til å imponere og blende.
4.Ingen har lenger noen unnskyldning for å la seg blende av de positive hensikter.
5.Men Snoopy lot seg ikke blende.
6.Når Stortinget til og med uttrykkelig uttaler at" den reelle eiendomsretten" må avgjøre, er det et selvfølgelig utgangspunkt at man ikke kan la seg blende av at noen tryller frem et aksjeselskap eller to.
7.Vi må ikke la glansen fra den nye teknologien blende oss slik at vi glemmer mindre spennende, men like viktige våpenområder, sa Carrington.
8.Ikke la seg blende av de store navnene som svirrer om ørene.
9.Samtidig som at bildet repareres / restaureres, vil det også bli renset - og man regner med at det som" Nattevakten" i Amsterdam for ni år siden, vil blende med sin nye glans og friske farver - også om gullglansen fra hjelmen vil skinne over et annet, eller et ukjent malernavn.
10.TIL overmål har opposisjonen" åpenbart latt seg blende av Kåre Willochs måte å håndtere økonomiske problemer på".
Similar words

 
 

blende as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) blendeblendendeblendet
Indikative
1. Present
jegblender
dublender
hanblender
viblender
dereblender
deblender
8. Perfect
jeghar blendet
duhar blendet
hanhar blendet
vihar blendet
derehar blendet
dehar blendet
2. Imperfect
jegblendet
dublendet
hanblendet
viblendet
dereblendet
deblendet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde blendet
duhadde blendet
hanhadde blendet
vihadde blendet
derehadde blendet
dehadde blendet
4a. Future
jegvil/skal blende
duvil/skal blende
hanvil/skal blende
vivil/skal blende
derevil/skal blende
devil/skal blende
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha blendet
duvil/skal ha blendet
hanvil/skal ha blendet
vivil/skal ha blendet
derevil/skal ha blendet
devil/skal ha blendet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle blende
duville/skulle blende
hanville/skulle blende
viville/skulle blende
dereville/skulle blende
deville/skulle blende
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha blendet
duville/skulle ha blendet
hanville/skulle ha blendet
viville/skulle ha blendet
dereville/skulle ha blendet
deville/skulle ha blendet
Imperative
Affirmative
dublend
viLa oss blende
dereblend
Negative
duikke blend! (blend ikke)
dereikke blend! (blend ikke)
Your last searches