Norwegian-Italian translation of bli dårlig

Translation of the word bli dårlig from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bli dårlig in Italian

bli dårlig
matverb avariarsi, andare a male
Examples with translation
Denne kvinnen var nesten alltid i dårlig humør.
Vi hørte at været var dårlig så vi besluttet å avlyse turen.
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg har ikke lenger lesesyn, orienteringsevnen begynner også å bli dårlig.
2.Det faller dem sjelden inn at de kan bli avhengige av rullestol eller bli dårlig til bens.
3.Det kan bli dårlig tid til å følge OL eller favorittlaget" Spartak".
4.Det varsles også at resultatet for annet tertial vil bli dårlig.
5.Dette skjer samtidig som" ansvarlige" politikere og fagfolk forsikrer om at landets fremtid ligger i utdannelse og høykvalifisert arbeidskraft, samtidig som fagfolk beviser at klasser på 2030 personer er sløsing med ressurser fordi resultatet må bli dårlig, samtidig med at man bedyrer at skattenedslag og mindre offentlig utgifter i hvert fall ikke skal gå ut over barn, eldre, syke eller trengende.
6.Men ofte må den drømmeaktige fornemmelsen vike for en snev av hodepine og svimmelhet Blodet suser i ørene, noen trappetrinn får en til å gispe Det kan bli dårlig med søvnen, om natten våkner man med tørr tunge og besværlig pust.
7.Skulle det mot formodning bli dårlig vær har driftssjef Sørli ved Holmenkollanleggene lovet et sted inne.
8.Vel på plass var det Jan Lindvalls tur til å bli dårlig.
9.Vi bør holde jevnlig tilsyn med varene og fjerne det som måtte råtne eller bli dårlig.
10.Være forberedt på at kritikken kan bli dårlig ?
11.Været kan bli dårlig, slik at helikopteret ikke kan gå opp, eller de lokale myndigheter finner andre grunner til ikke å hente de omkomne i dag, sier Stian Østtvedt.
12.Så ukjent som vi er foreløbig, så vil det bare bli dårlig betalte oppdrag på oss, sier Werner.
13.Vi så allerede tidlig at hekkingen kom til å bli dårlig.
14.Det mange ikke tenker på, er at uansett hvor fint hus man bygger, vil helhetsløsningen bli dårlig dersom tomten ikke er stor nok til huset.
15.En konsekvens av dette kan bli at de grupper som baserer seg hovedsakelig på bruk av fjernsyn for både nyheter og underholdning, kan komme til å bli dårlig informert i det lange løp.
16.Selv en person som er ganske frisk kan bli dårlig av en slik behandling.
17.Skulle hun bli dårlig, har jeg ordnet med sykehusplass til henne, så alt i alt føler jeg meg trygt på at hun har det bra.
Your last searches