Norwegian-Italian translation of bli født

Translation of the word bli født from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bli født in Italian

bli født
generellverb nascere
Examples with translation
Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.
Hva skjer i hodet på de digitale innfødte av generasjoner født og vokst opp i en verden av mobiltelefoner, Internett og Google?
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg var fire timer fra å bli født i en seilbåt, forteller han stolt.
2.Den eneste gang han er kommet for sent, må ha vært da han ikke nådde å bli født i april.
3.Det regnes med at 1015 pst. av forsøkene er vellykkede, og omtrent 50 barn kan bli født her i landet hvert år efter denne metoden.
4.Det virker som alle har funnet det for godt å bli født eller opprettet på et årstall som ender på 4.
5.Dr. Francis fremholder at minst 2000 ekstra babyer vil bli født i Storbritannia i år som følge av prinsessens graviditet.
6.Efter flere overveielser fant man det best for barna å bli født så tidlig, for å unngå at barna ble påført skader.
7.Guds Sønn ble lik oss alle ved å bli født av en mor, slik alle vi andre er det.
8.Ingen vil vel ønske at det skal bli født flere barn med Downs syndrom - men det betyr ikke at vi ønsker at de som allerede er her skal forsvinne, sier filosofiprofessor Tranøy.
9.Kort sagt : for at mennesket skal oppleve den samme pinefulle avstraffelsen av hjernen som Winston, må det bli født i rett tid i riktig land.
10.Men han slår tall i bordet, viser svart på hvitt at om en oppdretter bruker den og den hannen i avlen, vil halvparten av kullet med matematisk nøyaktighet bli født med hofteleddsdysplasi.
11.Men nå krever åpenbart ikke tidsånden å bli født uavlatelig som siste nytt.
12.Selv synes hun det er uforskammet å kommentere manglende kilo, når de fleste med overflødige sådanne hensynsfullt får være i fred, og kommer derfor med følgende brutale råd for sistnevnte kategori : sørg for å bli født tynn !
13.Som slapp til kong Olav som påpekte at fra Festspillenes synspunkt var det nok en misforståelse av Holberg ikke å bli født i mai, ønsket lykke til og erklærte de 32.
14.Bli født på ny".
15.Hvordan kan en som er gammel, bli født ?" spør han tilbake," han kan da ikke komme inn i sin mors liv igjen og bli født ?".
16.Jeg vet slikt ikke skal gå an, sier Gillund, - men hvis ikke dette er en krysning, så kan ikke jeg forklare hvordan det kan bli født unger som hverken ser ut til å være sau eller geit.
17.Vi har hatt flere hundre henvendelser om forsikring av barn som måtte bli født med funksjonshemninger, og det er grunnen til at VestaHygea har lansert ordningen med svangerskapsforsikring.
18.Biskopene fastslår at" det er Guds vilje at alle mennesker skal bli født inn i verden som en frukt av ansvarlig kjærlighet, og at barn skal vokse opp i trygghet og omsorg".
19.Da venter vi på at Jesus skal bli født.
20.De genetiske rådgiverne gjorde det klart at hvis det ble en gutt, ville han ha en 50 / 50 chanse til å bli født med livsfarlig immunsvikt.
21.Derfor må man regne med at det vil bli født enda færre pandaunger i årene som kommer.
22.Det må her ikke bli tale om en kvalitetsvurdering av vordende verdensborgere, en utvelgelse av hvem som er verdig til å bli født.
23.Det vil bli født minst fire prøverørsbarn til i løpet av året.
24.Ett vil bli født om bare tre uker og vil bli Rikshospitalets første, mens de andre tre som er unnfanget i Trondheim, vil bli født til sommeren, forteller Arbeiderbladet.
25.Kanskje tegnet legene, i sin iver efter å skaffe seg ny immunologisk viden, et overoptimistisk bilde av behandlingsmulighetene hvis David skulle bli født med SCID ?
26.Og en filosofi som går ut på at barn som ennu ikke er unnfanget har rett til å bli født, er fjern for de fleste.
27.Sammenlignet med hvite barn har de større chanser for å bli født fattige, få dårligere utdannelse og bli arbeidsløse, viser en rapport fra Redd Barna.
Your last searches