Norwegian-Italian translation of bli godkjent

Translation of the word bli godkjent from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bli godkjent in Italian

bli godkjent
eksamenverb superare, passare, ammettere, promuovere
Similar words

 
 

More examples
1.Høyst sannsynlig vil kriteriene bli godkjent.
2.Jeg utelukker fortsatt ikke helt at Evenes likevel kan bli godkjent.
3.Vi har hele tiden regnet med, og regner fremdeles med, at avtalen vil bli godkjent av den britiske regjering, sa Statsoils pressetalsmann Håkon Lavik til Aftenposten søndag kveld.
4.Annonseavtalen inneholder en rekke krav som må være oppfylt for å bli godkjent som reklamebyrå som har rettigheter efter avtalen.
5.Blant unge Marys mange oppgaver var å trekke publikum til de såkalte" medicine shows", der kvaksalvere lurte på publikum sine selvkomponerte produkter som hadde vært chanseløse med hensyn til å bli godkjent av vårt eget medisinaldepot.
6.Brevet henviser til egne voksenopplæringskurs for voksne med praksis - bl.a. i hjelpepleierutdannelsen, som er ett av yrkene der det stilles krav om en bestemt utdannelse for å bli godkjent og ansatt som yrkesutøver.
7.Både brannstyret og arbeidstilsynet har gjort det klart at en ny utsettelse ikke vil bli godkjent.
8.De nye reglene gjør at man i praksis enten må slutte seg til sin familie i USA, eller bli godkjent som spesialist, for å få oppholds og arbeidstillatelse - krav som på mange måter kan sammenlignes med de Norge stiller til personer som ønsker adgang til vårt land.
9.Det kontroversielle spørsmål er om konverteringer som er utført utenfor Israels grenser skal bli godkjent i Israel, selv om konverteringen ikke er utført i samsvar med den ortodokse" Halachah".
10.Det sidevalg som nå er skjedd, og som vi går ut fra vil bli godkjent av partiets organer på et seinere tidspunkt, bør i seg selv ikke føre til frafall av velgere.
11.Det ventes at prinsippet om tvungen OLdeltagelse vil bli godkjent når de 88 medlemslandene møtes i plenum i Los Angeles under ledelse av IOCs presiden Juan Antonio Samaranch.
12.EFkommisjonens langsiktige planlegging av medlemslandenes gassforsyning forutsetter at avtalen om salg av Sleipnergassen til Storbritannia vil bli godkjent av de britiske myndigheter.
13.En foreløbig avtale om kjøp av Sleipnergassen ble tidlig iår inngått mellom Statoil og det britiske statsgassselskapet British Gas, og mange ventet at den ganske snart ville bli godkjent av de to lands regjeringer - uten noen form for dramatikk.
14.For å bli godkjent måtte en slik ski være presentert for FIS før 1. mai. Så er ikke skjedd - og vi vil heller aldri få se en spesiell skøytetakski.
15.ForenedeGruppen fikk notert en kjøperkurs på 425 kroner da aksjen igår ble tatt opp til notering på Oslo Børs efter å ha vært strøket fordi selskapet og dets advokater mener det er helt uvisst om deres aksjekjøp vil bli godkjent.
16.Forslaget fra Råde Idrettsforening vil neppe bli godkjent av fotballtinget.
17.Fra 1977 kjempet hanggliderne for å bli godkjent som et eget særforbund innenfor Norges Idrettsforbund.
18.Han regner med at det vil bli et akseptabelt resultat for hovedstaden og at budsjettet vil bli godkjent med få endringer.
19.Hele denne summen vil nå bli godkjent som fradragsberettiget, skriver Lillehammer Tilskuer.
20.Hvis kjøreavgiften skulle bli godkjent, vil det ta tid før den blir innført.
21.Hvorfor kan de ikke bli godkjent på like vilkår som f.eks. fysioterapeuter ?
22.I Tyrkiasaken regnes det med at de tyrkiske parlamentarikere nå - efter årelang, bitter strid i rådet - vil bli godkjent for første gang siden militærkuppet i september 1980.
23.I praksis vil altså søknader fra kommunene om å oppheve prisreguleringen bli godkjent.
24.I sin begrunnelse for å kreve at hele FagerstaHaaks kjøp skal bli godkjent, hevder Børskomiteen at Oslo Børs aldri har godkjent de retningslinjer som ForenedeGruppen baserer sitt avslag på.
25.Ikveld skal reguleringsplanen for området opp i bygningsrådet i Frogn, hvor den sannsynligvis vil bli godkjent.
26.Kommunestyrenes vedtak om slik garanti vil bare i unntakstilfeller bli godkjent av fylkesmennene.
27.Kristiansen understreket imidlertid at han fortsatt regner med at avtalen med britene som ble inngått i februar, vil bli godkjent.
28.Leger med utenlandsk utdannelse trenger praksis i Norge for å bli godkjent, og det gjelder også for fysioterapeuter og sykepleiere.
29.Lillevold opplyser ellers at Norske Liv står fritt til å søke om lavere grunnlagsrenter, og at slik søknad sannsyligvis vil bli godkjent.
30.Man har gjennomgått en utdannelse, og til slutt avlagt en prøve for å kunne bli godkjent.
Your last searches