Norwegian-Italian translation of bli klar

Translation of the word bli klar from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bli klar in Italian

bli klar
arbeidverb finire, terminare
Derived terms of bli klar
Examples with translation
Er de klar over at vi er i en håpløs situasjon?
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg kjenner ikke denne konkrete saken, men vi har utarbeidet tabeller for maksimalpriser slik at både kommuner og private grunneiere skal bli klar over hvor mye de kan øke avgiftene.
2.Nå trengs det opplysning for at folk skal bli klar over hvor fantastisk god mat sik, gjedde og abbor er, hevder de.
3.Skolen må først våkne og bli klar over om resultatet av EDBundervisningen blir på næringslivets eller på skolens premisser.
4.Vi utformer nå et program for denne pasientgruppe, samtidig lager vi et mer sosialpolitisk program for å få myndighetene til å bli klar over problemene.
5.Av disse kan Helen bli klar til seriestart, men efter kneoperasjon har hun vært ute av trening et halvt år, og trenger tid.
6.De fortalte Palme at det hadde tatt dem fire år å bli klar over hva de marxistleninistiske sandinistene virkelig står for.
7.Den vil, efter det Aftenposten får opplyst, bli klar idag.
8.Denne gruppe elever er ofte forankret i et negativt bilde av seg selv, og skolens oppgave blir å arbeide frem en økende selvrespekt, lære dem å ta ansvar for egne valg, bevisstgjøre dem og la dem bli klar over de ressurser hver enkelt sitter inne med, sier Astri Gerrard.
9.Det er først og fremst politikernes oppgave å bli klar over problemene i denne sektoren slik at barnevernet kan få ressurser til å legge forholdene best mulig til rette for fosterforeldrene, sier stortingsrepresentant og medlem av sosialkomiteen, Åshild Hauan (a), til Aftenposten.
10.Det er heller et spørsmål om å bli klar over sammenhenger mellom sykdom og arbeidsbelastning.
11.En tredje maskin vil bli klar i løpet av november, mens et fjerde først kan bli levert til SAS i begynnelsen av januar.
12.Erik Soler - når vil hans kontrakt med HSV bli klar ?
13.FORUTEN de amerikanskkinesiske handelsforbindelser som allerede er under utvikling, er det sannsynlig at en avtale om fredelig utnyttelse av atomkraft kan bli klar under Reagans besøk.
14.Fluortablettene som ligner helt på" Levaxin"tablettene, skal være helt ufarlige, og det er lett å bli klar over feilen siden fluortablettene bruser i kontakt med vann.
15.Folk kommer enda en gang til å bli klar over hvem som er deres venn og hvem som er deres fiende".
16.Forfattere begynner å bli klar over at innvandrerkvinner kan bidra til vårt litterære miljø og at det er nødvendig med et initiativ for å få en bedre integrering.
17.Gjør vi det, vil folk i det lange løp bli klar over at de hos oss finner mye å glede seg over og som er av varig verdi.
18.Han fikk dem til å bli klar over" store områder med felles interesser".
19.Hun mener også at vi må lære av barna - eller rettere sagt, gjenoppfriske gammel kunnskap : evnen til å bli klar over hva vi trives med eller ikke.
20.Livet er oppmerksomhetens stadige distraksjon som ikke engang gir oss anledning til å bli klar over, hva det egentlig distraherer fra.
21.Makter vi imidlertid å bli klar over hvordan vi står og går, hvordan vi beveger oss og hvordan vi reagerer på våre omgivelser, så er det også håp om å kunne frigjøre oss fra skadelige vaner, slik at en naturlig letthet og frihet i mekanismen igjen får innpass.
22.Man skulle senere, når uhyrlighetene ble avslørt til fulle, bli enda mer klar over hvor uomgjengelig nødvendig det var å få fjernet nazismen, og dessuten bli klar over at det ikke var noen annen måte å gjøre det på, enn å bruke våpenmakt.
23.Min oppgave er å få publikum til å bli klar over hvorfor de slår.
24.Nasjonalgalleriets direktør, Sigurd Willoch, rykket ut og sa at" Nu må myndighetene snart bli klar over hva som foregår.
25.Nettopp Janne var syk da Bøler hadde treningskamp mot Lørenskog tirsdag, men satser på å bli klar til seriestart på Jordal mot Nybergsund lørdag.
26.Noen ganger er fordreiningen utilstrekkelig - og drømmeren begynner å bli klar over følelsene.
27.Politiet satte i gang en undersøkelse for å bli klar over om merket kunne stamme fra et prosjektil.
28.Sagladin la vekt på at artikkelen vil bli av stor betydning når den kommer ut, og på det tidspunktet, føyde han til, vil alle bli klar over hvordan situasjonen for Sakharov virkelig er.
29.Selv om myndighetene ikke ønsker at folk skal bli klar over fordelene ved Vannlinjen og de alarmerende konsekvensene ved Grunnlinjen, er det ikke tvilsomt at de metoder som her anvendes, trekker det offentlige liv ned på et lavmål som vårt samfunn ikke kan være tjent med.
30.Skal Norge og nordmenn leve opp til den uttrykte målsetning om å føre en aktiv Europapolitikk, innebærer det forpliktelse til et bredest mulig europeisk engasjement samtidig som nordmenn generelt i større grad må bli klar over våre europeiske forpliktelser og muligheter.
Your last searches