Norwegian-Italian translation of bli kortere

Translation of the word bli kortere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bli kortere in Italian

bli kortere
generellverb accorciarsi, diventare più corto
  dagverb accorciarsi, farsi più corto
Examples with translation
Columbus ønsket å finne en kortere sjøvei til India.
Similar words

 
 

More examples
1.Ja, derfor bør det bli kortere førstegangstjeneste slik at flest mulig innkalles.
2.Bystyrets saksdokumenter må bli kortere og sproget enklere.
3.Den andre -" Streken" - var en halvpantomimisk spøk for tre dansere i hvite gevanter, det var upretensiøst og pussig, men ville vinne på å bli kortere og mer variert.
4.Det er godt håp om at" soningskøene" i norske fengsler vil bli kortere når det tidligere Bastøy vernehjem fra og med søndag blir tatt ibruk som soningsanstalt for korttidsfanger.
5.Hva dette imidlertid kan føre til, er at det blir frigjort kapasitet i den statlige og kommunale helsesektor, slik at sykehuskøene omsider kan bli kortere, men det opptar vel kanskje ikke Kari Rolstad (a) så meget, eller hva ?
6.Men forutsetningen er hele tiden at arbeidsdagens lengde må bli kortere for alle, og at iallfall de med lavere og middels inntekter ikke må tape på en slik reduksjon.
7.Men vi kunne som sagt latt det bli kortere tid mellom gangene, og forsøksvis oppmuntre til flere pensjonistmøter om kvelden.
8.På riksnettet vil værvarslene bli kortere, mens distriktene vil få bedre og mer omfattende meldinger.
9.Ville byråkratiets lange synderegister - overadministrasjon, sen saksbehandling, lav fornyelsesevne, m.m. - bli kortere dersom det var flere dyktige ledere ?
10.Dersom man skar vekk noe av dette vurderingsapparatet, ville både vi sosionomer og folk på trygdekontorene få mer tid til viktigere oppgaver, og behandlingstidene kunne bli kortere.
11.Køene vil bli kortere for dem som blir igjen.
12.Men tilfeldig kraft får man bare i visse perioder i året, og disse vil sannsynligvis bli kortere og kortere.
13.Om at den må bli kortere og klarere, hvis det er så at man mener alvor med elevenes deltagelse og medbestemmelse.
14.Periodene for tilfeldig kraft vil bli kortere, og prisene vil i store deler av året ligge over tungoljepris, som igjen er høyere enn kullpris.
15.På grunn av den økte tilgang på ny arbeidskraft fra store ungdomskull vil køene foran arbeidskontorene imidlertid neppe bli kortere, mener IMF.
16.Tvertimot kan den bli kortere, mener Kalleberg, og fri kan vi ta til andre tider enn idag.
Your last searches