Norwegian-Italian translation of bli lenger

Translation of the word bli lenger from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bli lenger in Italian

bli lenger
dagverb allungarsi, farsi più lungo
Examples with translation
Ja, det har skjedd mye, hvorfor nå jeg sier jeg også: "Jeg kan ikke lenger holde tritt."
Similar words

 
 

More examples
1.Hun er ellers den av jentene som har mest lyst til å bli lenger i Libanon, men innrømmer likevel at hun gleder seg til å reise hjem.
2.Men efterpå hadde jeg ikke lyst til å bli lenger i Italia, jeg ville tilbake til Frankrike og slå meg ned et sted her i landet.
3.Dersom ikkje det er mogeleg, lyt skuledagen måtte bli lenger, eller ein må skøyte effektivt på med eit par / tre veker som i andre land.
4.Det kan bli lenger enn langt til Drøbaksundet uten vind, og været er noe den ellers strømlinjede Færderkomiteen ikke har herredømme over...
5.Men slik kan det ikke bli lenger, mener Kasparov tydeligvis.
Your last searches