Norwegian-Italian translation of bli opprørt

Translation of the word bli opprørt from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bli opprørt in Italian

bli opprørt
oppførendeverb irritarsi, infastidirsi, seccarsi, scocciarsi [informal], arrabbiarsi, incazzarsi [informal]
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg har fortsatt like lett for å bli opprørt og engasjert.
2.Når de ble spurt om Tanaka kanskje bent ut allerede var død, våget de ikke engang å bli opprørt.
Your last searches