Norwegian-Italian translation of bli rolig

Translation of the word bli rolig from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bli rolig in Italian

bli rolig
roe seg nedverb calmarsi, placarsi, raffreddarsi
Examples with translation
Det overordnede mål for prosjektet var å skape en bygning som gir rom og mulighet for rolig ettertanke og et øyeblikks avbrekk fra hverdagen utenfor.
Similar words

 
 

More examples
1.Et øyeblikk var han panisk, men så tvang han seg til å bli rolig.
Your last searches