Norwegian-Italian translation of bli syk

Translation of the word bli syk from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bli syk in Italian

bli syk
generellverb ammalarsi
  medisinverb ammalarsi
Anagrams of bli syk
Similar words

 
 

More examples
1..... så det er ikke så farlig å bli syk som det kan høres..." sa han.
2.Du kan bli syk.
3.Sprogproblemene gjør det ofte ekstra ille å bli syk langt hjemmefra, sier Werner V. A. Pfeifer i NAF Alarmsentral.
4.Dette fastslår Anders Grimsmo ved Institutt for almenmedisin, Universitetet i Oslo, i rapporten" Fra å bli syk - til å bli pasient".
5.Inn i bildet kommer også trivsels og lystfaktoren samt at man har lettere for å bli syk i høyden, sier Røkke.
6.Jeg har hatt dette tidligere, men det er jo kjedelig at jeg ikke skulle unngå å bli syk i OL.
7.Men, vi har altså en viss grad av kontroll, og et menneske som i utgangspunktet har en god fysikk og følelsesmessig form kan gå igjennom den normale aldringsprosessen uten å bli syk.
8.Men blir mor dårlig, er faren stor for at også resten av familien kan bli syk.
9.Men norsk lovgivning eller mest mangel på sådan - sier like klart at man først må bli syk (meget grunnet mangler og uvitenhet) og så må man ha legehjelp og ty til legemidler gjennom apotek.
10.Rapporten kalles" Fra å bli syk - til å bli pasient" og publiiseres av Gruppe for helsetjenesteforskning, Statens institutt for folkehelse, SIFF.
11.Skulle bare en av disse medisinske toppene velge å ta en bedre jobb i utlandet eller bli syk over en lengre periode, vil sannsynligvis flere små barn dø på grunn av manglende kapasitet til behandling av kompliserte tilfeller.
12.Som en ekstra trygghet om en skulle bli syk på feire i utlandet, har det i hele sommer vært to sprogmektige leger i beredskap på NAF Alarmsentral i Oslo.
13.En frilanssanger kan ikke bli syk.
14.De aller fleste har det fint på sine sydenreiser, men man skal helst ikke bli syk.
15.De må beskyttes mot miljøfaktorer som kan påskynde sykdommen, og de må beskyttes av lover, slik at det å kanskje bli syk ikke blir brukt mot dem av for eksempel arbeidsgiver, mener professor dr.med. Kåre Berg ved Institutt for medisinsk genetikk, Universitetet i Oslo.
16.Dersom du henvender deg til en lege i dag og spør hva du skal gjøre for å unngå å bli syk, vil han trolig komme med generelle vendinger som det er liten hjelp i.
17.Det andre var fra Strindberg, som kunngjorde at han måtte reise bort en stund, fordi han ville bli syk dersom han for framtiden skulle risikere å støte på en sånn" fo"rbaskad bourgeois som Bjørnson".
18.Det er jeg glad for, rent bortsett fra om jeg skulle bli syk.
19.Et av partiene var utsatt for en ekstra hard og stressende transport, og efter hva man vet om furunkulose, kan latent infisert fisk plutselig bli syk i slike stressede situasjoner.
20.Flere og flere ting viser at det er sammenheng mellom menneskers sosiale nettverk : ektefeller, venner og gruppetilhørighet - og risikoen for å bli syk.
21.Forøvrig er det vist en sammenheng mellom sosial status og fare for å bli syk : mennesker med lav inntekt og utdannelse later til å være mest utsatt for hjerte og karsykdommer.
22.Men det er ikke dermed sagt at en person trenger å bli syk, og faren for å bli syk blir mindre om man endrer kostholds og miljøfaktorer som forårsaker eller påskynder sykdommen, sier han.
23.Og det er best ikke å bli syk mellom kl. 15 og kl. 18, for da har vi ingen lege å gå til.
24.Sopp var hekseri og trolldom, de satte huldrespor og vokste i mystiske ringer, noen stinket, andre var selvlysende, og man kunne bli syk og dø av sopp !
25.Uansett om Anette skulle bli syk og følgelig ikke kunne delta i de to siste konkurransene, må Grete Ingeborg vinne minst én av dem for å gå foran - i tilfelle med to poeng.
Your last searches