Norwegian-Italian translation of blokere

Translation of the word blokere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

blokere in Italian

blokere
passasjeverb bloccare, ostruire, intasare
  trafikkverb intasare, bloccare, ostruire, ingorgare, istruire
  militærskverb bloccare
Synonyms for blokere
Similar words

 
 

More examples
1.De fleste militære eksperter mener at USA allerede har tilstrekkelige styrker i området til å kunne hindre ethvert iransk forsøk på å minelegge eller på annen måte å blokere stredet, og dertil til å kunne beskytte tankskipene i området mot luftangrep.
2.Det er min oppfatning st alle land som grenser opp til Nordsjøen, bør bestrebe seg på å hindre at fiendtlige aktiviteter kan blokere havstrekningene mellom Grønland, Island og Storbritannia, dvs. inngangen til Nordsjøen.
3.Istedet for å blokere for en slik endring av valgloven, går partiet inn for listeforbund.
4.Bergesen er også svært skuffet over Finlands delegasjon som han mener stod i fremste rekke for å blokere det norske forslaget.
5.Blokadeteknikken er å bedøve nervetråden eller nerveroten og blokere for smerten, forklarer han.
Your last searches