Norwegian-Italian translation of blomstring

Translation of the word blomstring from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

blomstring in Italian

blomstring
botanikknoun fioritura [f], fiorire [m]
Anagrams of blomstring
Similar words

 
 

More examples
1.Oslo" har enkle til halvfylte lysrosa blomster med røde flekker og vil egne seg for blomstring i februar.
2.En årsak til at norsk design opplever en blomstring nå, er at utdannelsesmulighetene for faget er blitt langt bedre.
3.Vi må til enhver tid regne ut hvilke næringssalter plantene behøver, for det er viktig at tiden fra blomstring til moden fruk blir så kort som mulig, forteller Espedal.
4.Alle felter av kulturlivet opplevet en hektisk blomstring.
5.Allerede i 1500årene gikk engelskmennene iland i Virginia i Amerika, og engelsk kultur fikk efterhvert en spesiell særpreget blomstring på den andre siden av Atlanterhavet.
6.Arkeologien opplever en blomstring vel uten sidestykke, landets størrelse og resurser tatt i betraktning, og ny viten hentes hver dag frem i dagen.
7.Chrysanthemum frutescens, den høye margerittsorten, er svært godt likt - ikke minst for sin sterke vekst, rike blomstring og fordi man stadig kan plukke inn til blomstervasen utover sommeren og høsten.
8.Det er en meget rik blomstring på røsslyngen i høst, og det tegner til å bli et rekordår når det gjelder honning.
9.Det er en sammenheng mellom jernbanens blomstring og modellenes utbredelse, forklarer bransjekjennere, som håper på en renessanse for togene : når japanere og franskmenn har suksess med sine supertog, da skulle mulighetene også være gode i et så tettbefolket land som VestTyskland.
10.En perspektivrik utstilling som viser at maleri og skulptur er kunstarter i sterk blomstring på den iberiske halvøy.
11.For det første må været være bra i perioden like efter blomstring for å hindre at kartfallet ikke blir for stort.
12.Før og under blomstring skal asaleaen ha rikelig med vann og næring.
13.Idag er det ikke meget vi hører om og av denne operaens første hektiske blomstring, hvis produksjon stort sett er sunket i skånsom glemsel.
14.MEN når det gjelder gruppen, dens tilblivelse og blomstring, er han hverken til å stanse eller styre.
15.NÅ er det vår og blomstring med folkevandringer i Cannes trange gater og 17. maistemning hver dag på byens fasjonable strandpromenade - Croisetten.
16.Nå er det imidlertid blomstring og vårvarme den frodige sydfranske landsdelen tilbyr.
17.Også kvinnelitteraturen fortsetter sin blomstring - med egne forlag i flere land.
18.Sin blomstring opplevde den i vår del av verden under 1800 og første halvdel av 1900tallet.
19.Stadig blander han seg opp i viktige planer for vår bys fortsatte liv og blomstring.
20.Trivsel og blomstring er avhengig av blant annet veksling i temperaturen gjennom døgnet og høy luftfuktighet.
21.Under blomstersetting og blomstring må planten ikke flyttes en millimeter.
22.Ved påsketider setter den i gang igjen med ny blomstring, men ikke fullt så rikt som før jul. Planten har sin faste plass i spisestuekjøkkenvinduet mitt mot øst.
23.Praecox" har tidligere blomstring, og blomsterstanden er mindre.
24.Kulturen under vår første kulturminister, Lars Roar Langslet, har vært et trist kapittel, sa Førde, som mente man ikke kan se noen reform av betydning eller noen blomstring, slik det tales så mye om.
25.Allergikere er plaget av pollen i luften fra april til begynnelsen av september, men det er bjerkens blomstring som er desidert verst.
26.Blomstring av hundelort og fugler som synger høyt i sky og eldre damer som spaserer forsiktig på bløte stier og muligens er litt iltre, for imorgen skal tusenvis av gale mennesker beinfly gjennom hovedstadens gater.
27.Bruk heller granbar, i alle fall der du vil ha tidlig blomstring.
28.Dagbladets sjefredaktør Arve Solstad i full blomstring foran sin 50års dag imorgen.
29.De fleste blomsterløker vil gi best blomstring og utvikle seg fint når de får godt med vann og gjødsel efter avblomstring.
30.De siste årene har City som internasjonalt finanssentrum hatt en makeløs blomstring, og det tjenes mer penger enn noensinne, det aller meste på hederlig vis.
Your last searches