Norwegian-Italian translation of bo sammen

Translation of the word bo sammen from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bo sammen in Italian

bo sammen
ugift parverb vivere insieme, convivere
  forhørslederverb vivere insieme, convivere
Examples with translation
Paret er fortsatt sammen etter førti års ekteskap.
Mine besteforeldre bor sammen med foreldrene mine i et veldig stort hus.
Ofte personer lever sammen som en familie av gammel vane, koblet til hverandre gjennom forpliktelser.
Jeg husker de lykkelige dager og netter som vi tilbrakte sammen.
All logikk og sunn fornuft tilsier at Russland, EU og USA må handle sammen.
Similar words

 
 

More examples
1.Det er ingen lov hos oss som forbyr en kvinne å bo sammen med flere menn, sier Marie Andersson.
2.Det er vanlig å bare bo sammen, og man gifter seg ikke nødvendigvis fordi man får barn.
3.Det fødes færre barn enn tidligere, unge flytter tidligere hjemmefra - og fler og fler ønsker å bo sammen i grupper, både unge og kanskje eldre enslige.
4.Det skal være et sted hvor elever og lærere kan møtes og bo sammen.
5.Det var den sosiale situasjonen som var avgjørende, mente de sakkyndige og viste til at tiltalte måtte komme under en viss form for forpleining ved at han fikk bo sammen med voksne som holdt kontroll med ham.
6.For å kjenne øyboernes behov er det nødvendig å bo sammen med dem.
7.Fordi jeg ikke våget å bo sammen med ham.
8.Foreldre og barn skal ikke bo sammen.
9.Førsteamanuensis Helge J. Thue, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, ønsker å avlive myten om at det er så økonomisk lønnsomt å" bare bo sammen".
10.Gruppen av unge mennesker som vil bo sammen blir stadig mer tallrik, og de trenger også tak over hodet.
11.Han regner også de to ektefellene som faktisk separert, siden den norske kvinnen ikke ønsker å bo sammen med ham.
12.Her treffes unge mennekser for å jobbe sammen og bo sammen.
13.Historien om pariserjenta Louise, som velger ærligheten fremfor den borgerlige samlivsdyd (les : bo sammen for envher pris) er intimt betagende i sin upretensiøse florletthet.
14.I en telex til MacDonald ber Clem Chartier, nyvalgt president i Verdensrådet for urbefolkningen i Ottawa, om at Somby og hans kone Dagny får tillatelse til å bo sammen med Nuxalkstammen inntil de pågående forhandlinger om urbefolkningenes rettigheter er avsluttet.
15.Ikke bare kjernefamilien som er på husjakt, også grupper av unge mennesker som ønsker å bo sammen, trenger tak over hodet.
16.Jelena Bonner og Andrej Sakharov fotografert i leiligheten i Moskva mens de ennå hadde anledning til å bo sammen.
17.Klubben skal disponere et hus i Drammen der rytterne skal bo sammen i lange perioder.
18.Livet er meningsfylt på denne måten, og vi trives med å bo sammen med andre, man blir aldri ensom.
19.Men det er heller ikke alltid like enkelt å bo sammen med tenåringsforeldre.
20.Men det hender at folk som trenger sykehjemspleie også vil bo sammen, noe som også kan spare personalet.
21.Men det spørs om det ikke også av og til kan være et ork å ha bo sammen med tenåringsforeldre.
22.Men jeg tror ikke at jeg kan bo sammen med en femåring, lenger.
23.Men på det menneskelige plan er det mye vi fremdeles kan gjøre for å vise større omsorg og varme slik at vi tross ulikheter kan bo sammen i dette landet i gjensidig respekt og fordragelighet.
24.Muligens fordi vi ikke var helt modne for å bo sammen.
25.Nå kan han flytte dit, noe han gjør fordi han føler at det var helt nødvendig å bo sammen med de mennesker han prekte til.
26.Og den innebærer fengsling uten lov og dom, at mann og kone ikke får bo sammen, at våre rønner jevnes med jorden, at folk blir deportert til områder hvor våre barn dør av sult.
27.Også for pensjonister er det lønnsomt å bo sammen uten å være gifte.
28.På musikkskolen var det en psykisk funksjonshemmet som man hadde som gratiselev for at han skulle kunne fortsette å bo sammen med mor og bror.
29.Vi hadde også vært sammen i to år, og kunne tenke oss å bo sammen.
30.Er det sant som mor sier at hun vil ta livet sitt hvis jeg skal bo sammen med far ?
Your last searches