Norwegian-Italian translation of bo sammen med

Translation of the word bo sammen med from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bo sammen med in Italian

bo sammen med
logiverb vivere con, abitare con
Examples with translation
Paret er fortsatt sammen etter førti års ekteskap.
Mine besteforeldre bor sammen med foreldrene mine i et veldig stort hus.
Ofte personer lever sammen som en familie av gammel vane, koblet til hverandre gjennom forpliktelser.
Jeg husker de lykkelige dager og netter som vi tilbrakte sammen.
All logikk og sunn fornuft tilsier at Russland, EU og USA må handle sammen.
Similar words

 
 

More examples
1.Det er ingen lov hos oss som forbyr en kvinne å bo sammen med flere menn, sier Marie Andersson.
2.Det var den sosiale situasjonen som var avgjørende, mente de sakkyndige og viste til at tiltalte måtte komme under en viss form for forpleining ved at han fikk bo sammen med voksne som holdt kontroll med ham.
3.For å kjenne øyboernes behov er det nødvendig å bo sammen med dem.
4.Fordi jeg ikke våget å bo sammen med ham.
5.Han regner også de to ektefellene som faktisk separert, siden den norske kvinnen ikke ønsker å bo sammen med ham.
6.I en telex til MacDonald ber Clem Chartier, nyvalgt president i Verdensrådet for urbefolkningen i Ottawa, om at Somby og hans kone Dagny får tillatelse til å bo sammen med Nuxalkstammen inntil de pågående forhandlinger om urbefolkningenes rettigheter er avsluttet.
7.Livet er meningsfylt på denne måten, og vi trives med å bo sammen med andre, man blir aldri ensom.
8.Men det er heller ikke alltid like enkelt å bo sammen med tenåringsforeldre.
9.Men det spørs om det ikke også av og til kan være et ork å ha bo sammen med tenåringsforeldre.
10.Men jeg tror ikke at jeg kan bo sammen med en femåring, lenger.
11.Nå kan han flytte dit, noe han gjør fordi han føler at det var helt nødvendig å bo sammen med de mennesker han prekte til.
12.På musikkskolen var det en psykisk funksjonshemmet som man hadde som gratiselev for at han skulle kunne fortsette å bo sammen med mor og bror.
13.Er det sant som mor sier at hun vil ta livet sitt hvis jeg skal bo sammen med far ?
14.Man burde vært utstyrt med et slags sertifikat for å bo sammen med et annet menneske i gode og onde dager.
15.Barnas bestemor skal nå en tid bo sammen med familien på fire," for at det trygge og stabile for barna skal bli ivaretatt".
16.Datteren skal ha vært direkte fiendtlig, og sønnen, som riktignok var litt vennligere, skal ha gitt Svetlana beskjed om at han ikke ønsket at hun skulle bo sammen med ham og familien hans.
17.Dersom de vil flytte til en annen kommune for å få jobb eller bo sammen med noen, vil den nye kommunen ikke ha noe ansvar for å skaffe bolig eller gi andre sosiale tjenester.
18.Det gjør godt å kjenne ham - selv om det nok ikke ville være så gøy å bo sammen med ham.
19.Det har vært til stor hjelp at moren, Zeino Hadid, har kunnet bo sammen med datteren på sykehuset.
20.Det kan dreie seg om nødvendigheten av bl.a. å skifte til en mer lettstelt bolig, eller at man sørger for å få noen å bo sammen med.
21.Det sier Sajida med overbevisning, og vet at hun engang skal reise tilbake for å bo sammen med alle slektningene i det store huset hjemme.
22.Eldre som bor alene, blir oftere rammet av sykdom, økonomiske og sosiale problemer enn de som har noen å bo sammen med, og de er også dårligere rustet til å ta problemene når de kommer.
23.Eriksen godtok altså ikke at hun skulle innordne seg i laget, og reise og bo sammen med de andre.
24.Men det betyr samtidig et mer eller mindre isolert liv for den som skal bo sammen med den åreforkalkede.
25.Studenter fra skolen skal bo sammen med og være instruktører for barna, som gleder seg stort til hytte og friluftsliv.
26.Stykket handler om den unge mannen Kjell, som bestemmer seg for å reise til pensjonatet der han pleide å bo sammen med sin mor om sommeren som liten.
Your last searches