Norwegian-Italian translation of boikott

Translation of the word boikott from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

boikott in Italian

boikott
generellnoun boicottaggio [m]
Synonyms for boikott
Derived terms of boikott
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg oppfordrer mine landsmenn til å delta i en militant og kraftfull boikott i mai," sa han.
2.Tar standpunkt mot boikott - gjennom musikk".
3.Vi benytter aldri ordet boikott og kommer aldri til å gjøre det.
4.All kritikk av Los Angeleslekene og alle de russiske angrepene på den amerikanske OLarrangøren har bygget opp til en sovjetisk boikott, men meldingen om at SovjetUnionen virkelig har gått til det skritt å boikotte Los Angeles, kom totalt uventet, sier NOKformann Arne B. Mollen (bildet).
5.All kritikk av Los Angeleslekene og alle de russiske angrepene på organisasjonskomiteen i OLbyen (LAOOC) har bygget opp til en sovjetisk boikott av sommerlekene, men meldingen om at SovjetUnionen virkelig har gått til det skritt å boikotte Los Angeles, kommer totalt uventet på meg, var formannen i Norges Olympiske Komite, Arne B. Mollens første reaksjon tirsdag aften.
6.At et OL med boikott fra Sovjet, DDR og flere andre nasjoner blir mindreverdig rent sportslig, er en ting.
7.Boikott av parlamentsvalget i mai er farlig, det vil bety revolusjon, sa den moderate kardinal Jaime L. Sin, som hører til blant Marcos fremste kritikere.
8.De tiltakene vi har foreslått, ville ikke hindret boikott i 1980 eller i 1984.
9.Denne avgjørelsen er viktig prinsipielt fordi den efter vår mening innebærer at norsk rett godtar boikott som middel for å fremtvinge ITFtafiffavtaler for sjøfolk.
10.Det går selvfølgelig også an å spekulere i at russerne foretar en eller annen form for boikott og sender et Blag.
11.En boikott vil koste østlandene dyrt.
12.En eventuell boikott fra Norsk Styrmandsforening vil neppe ramme" fredsskipet" til Nicaragua.
13.Ensidig norsk boikott vil få store konsekvenser både for arbeidsplasser og inntekter i norsk rederinæring.
14.Flere internasjonale grupper arbeider for at Paraguays viktigste handelspartnere - i hovedsak de store vestlige nasjonene - setter igang økonomisk boikott av vårt hjemland for at et reelt demokrati kan innføres.
15.Hadde lekene gått i Athen, ville det ikke blitt noen boikott hverken i 1980 eller 1984, sier Bradley.
16.Hva synes du om østblokkens boikott av Los Angeleslekene ?
17.Hvorvidt det blir boikott eller ikke, avgjøres ikke av IOCs valg av arrangementsted.
18.Jeg har vanskelig for å tro at et forsøk på boikott vil lykkes når den eventuelt iverksettes så sent som 24. juni.
19.Jeg synes den norske regjering bør tenke på å gi støtte til omstillingstiltak i de situasjoner der norsk industri eller norske arbeidsplasser rammes direkte av en boikott, sier Bakkevig.
20.Jeg var ikke klar over at de nordiske utenriksminstre har undertegnet en henstilling om boikott av kulturelt og idrettslig samkvem med SydAfrika.
21.Land som ikke deltar i lekene, boikotter dem, sa han kategorisk, og torpederte dermed sovjetrussernes forsøk på å skille mellom boikott og ikkedeltagelse.
22.Men det er høyst usikkert om truselen blir en realitet, selv om ryktene om en slik boikott har versert i internasjonal presse den senere tid.
23.Men hvis de fem nå likevel skulle gå til boikott.
24.Nei og atter nei - jeg vil ikke spekulere i å true med boikott av Lotto - det er ikke den måten saken bør behandles på.
25.Skipsføreren innrømmet ganske fort forholdene, og han hjalp meg med å regne ut efterkravet som skulle fremsettes overfor rederiet efterat lossemannskapet i Lillesand iverksatte boikott mandag middag.
26.Vi bør følge oppfordringene fra blant andre Norges Kooperative Landsforening og andre fruktgrossister om full boikott av ferdigvarer fra SydAfrika, sier Utenrikskomiteens formann som vil at norsk industri skal lete efter andre importland for en del råvarer enn SydAfrika.
27.Vi må ha flere opplysninger om CocaColafabrikken i Guatemala før vi går inn for en ny boikott.
28.Vi oppfordrer ikke til boikott, vi har kun gitt en oppfordring efter bilførernes eget ønske, sier han.
29.Vi vil på denne måte gi uttrykk for vår bekymring i anledning av Studentsamskipnadens beslutning om boikott av israelske varer.
30.Aksjonen, som varer i to uker, tar sikte på å øke forståelsen for kravet om boikott av SydAfrika.
Your last searches