Norwegian-Italian translation of bokføring

Translation of the word bokføring from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bokføring in Italian

bokføring
foretaknoun ragioneria [f], contabilità [f (invariable)]
Synonyms for bokføring
Similar words

 
 

More examples
1.Bak forbedringen ligger imidlertid en ny bokføring, som innebærer at man ikke lenger foretar noen nedjustering av oljeinntektene.
2.Da den kom i gang i 1844, var det 228 elever som fikk undervisning i norsk, tysk, engelsk, regning og bokføring.
3.Men den alminnelige valutahandel vil stoppe opp, fordi banken mangler" bakkemannskapene" som skal følge opp med bokføring, utsendelse av sluttsedler osv.
4.Rengjøringspersonalet ved skolen har bidratt med brukte gardiner til" Borgen" og kontorfunksjonæren har lovet å lære opp elever i bokføring, slik at rengskapet kan overtas av elevene selv.
5.Tiltalen omfatter ifølge Dagbladet brudd på regnskapslovgivningen, unnlatelse av lønnsinnberetning og uriktig bokføring av fordelen av privat oljeleveranse.
6.Ap. har forlengst" strøket i bokføring", for å bruke deres eget uttrykk.
7.Dessverre, SV stryker med glans i bokføring, særlig eftersom partiet også vil ha lavere pensjonsalder.
8.Det påpekes også at jusstudiet innebærer grundig opplæring i økonomisk lovgivning, litt sosialøkonomi og elementær bokføring.
9.Efter bokføring av urealisert kurstap og andre ekstraordinære poster, fremkommer 162,2 millioner kroner som tap før årsoppgjørsdisposisjoner.
10.Eksamensresultatene blir bedømt av en offentlig oppnevnt kommisjon som består av en medjuridisk utdannelse, en praktiserende eiendomsmegler og en som er kyndig i bokføring og handelsregning.
11.Fagene blir bokføring, administrasjon, opplæring i lagerhold, informasjon til tillitsvalgte i styrer og råd, ved siden av undervisning til rådgivere.
12.Folk flest er sikkert fullt klar over at de pengesedlene som kjøpmennene mottar fra forbrukerne, snarest mulig blir bragt til bankene, og at alle videre forføyninger i hovedsak skjer ved bokføring, ved at noen konti godskrives mens andre belastes.
13.Fra Arilds tid har kravet kun vært et minimum av kunnskap i bokføring og kalkulasjon.
14.Joda, Theo Koritzinsky, det er allerede en sosialistisk dyd for Sosialistisk Venstreparti å stryke i bokføring !
15.Manglende beviser, høyst mangelfull bokføring i hans tallrike selskaper og manglende vidner har ført til problemer for påtalemyndighetene, som imidlertid ikke har gitt helt opp.
16.Mistanke om skatteunndragelse og påvisning av mangelfull bokføring førte til beslagleggelse av varer for 6,1 millioner kroner.
17.Problemet er bare at Sosialistisk Venstreparti allerede har strøket i bokføring !
18.Sosialistisk Venstrepartis formann Theo Koritzinsky sa på partiets landsmøte at det ikke er noen sosialistisk dyd å stryke i bokføring.
19.Statsministeren mener hans politiske motstandere har strøket i bokføring.
Your last searches