Norwegian-Italian translation of bokholder

Translation of the word bokholder from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bokholder in Italian

bokholder
foretak - mannnoun contabile [m]
  foretak - kvinnenoun contabile [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Her er det ikke snakk om studiosamlebånd, forsikrer Goldschmidt, mildt rødmusset av kulden i Oslo og egentlig sveitser, en snill og kyndig bokholder å se til.
2.Arnljot Lervik ble ansatt i Skiforeningen i 1952, ble bokholder i 1958 og regnskapssjef i 1967 en stilling han hadde frem til sin død.
3.Men han er ingen mysende bokholder heller, ingen uvenn av de små timer.
4.Moderne bankvesen kan ikke leve med den slags transaksjoner, men Gud er ingen bokholder.
5.Sagt farvel til jobb som bokholder.
6.Til gjengjeld får Brusselhovedkvarteret en overbevist europeer, som langtfra vil nøye seg med å være bokholder for den problematiske og mangslungne EFøkonomien, men spille en aktiv rolle a la Roy Jenkins eller Walter Hallstein.
7.En lojal og uskyldig bokholder rystes brutalt våken via et mareritt.
8.Fra 1925 til 1945 var han kontorsjef i Torsnes kommune og derefter bokholder og kasserer ved Østfold Radio, Fredrikstad.
9.Jeg jobbet lenge som bokholder først.
10.Ursula Richter, bokholder i en organisasjon for flyktninger fra østområdene, kom ikke tilbake fra ferie.
Your last searches