No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword bordbønn. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Det er veldig viktig at de lærer å tro på Gud, bordbønn og aftenbønn er jeg nøye med.
2.Dette kan diskuteres, fordi det nå kan leses fra kristne bøker, synges kristne sanger og bes kristen bordbønn i de offentlige barnehavene, uten at man kan kontrollere at dette ikke får en forkynnende form.
3.Vi får billig melk på skolen, og synger bordbønn før vi begynner å spise.
4.En plass i hjertet" har så stort rom for tradisjonelle verdier at det kan bes bordbønn - og uten at tilskueren inviteres til å dra på fliren.
5.I lokalsamfunn der det er naturlig kan det være aktuelt å synge et kristent bordvers eller be en enkel bordbønn.
6.Allikevel kunne adm. dir. Qvenild rolig gå inn til den tradisjonelle bedriftsforsamlingsmiddagen med god appetitt, glupskt økende ordretilgang og en bordbønn om balanse i regnskapet det siste halvåret.
7.Nå må vi ikke glemme å be bordbønn.
8.Stående ber vi bordbønn, siden leser han uten stans under hele måltidet et titalls livsskildringer til helgener som har betydd mye for dem.