Norwegian-Italian translation of borte fra

Translation of the word borte fra from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

borte fra in Italian

borte fra
generellnoun assenza [f]
Examples with translation
Når katten er borte, danser musene på bordet.
Similar words

 
 

More examples
1.Er det ett spørsmål denne regjeringen må holde seg langt borte fra, er det vårt forhold til EF.
2.I begynnelsen var det spennende, men nå føles det ofte tungt å være så langt borte fra mor og far.
3.Når Breivik hevder at det ikke er uvanlig at det betales opptil 16 % i renter, så er det en usannhet som en leder for en bank burde holde seg borte fra.
4.58 elever holdes altså inntil videre borte fra skolen.
5.Alt ved hester er herlig, tenker hun og bryr seg ikke om foreldrenes mas om å ta leksene mer alvorlig, guttenes masete flørting i friminuttene og skolen ; skolen som hver dag holder henne borte fra stallen i uendelig mange timer.
6.Angrer du nå da du har vært borte fra blitzlysene en stund ?
7.Det nye er at når først utdannelse og yrke er valgt, så er det bare i korte perioder de unge kvinnene ønsker å være helt borte fra det yrke de valgte.
8.Det vil koste for mye å være borte fra toppen så lenge, sier Jan Erik Gustavsen, som er sportslig leder.
9.Efter mye skader og to år borte fra alpint stilte jeg opp i Bklassen.
10.Først og fremst ved å holde seg borte fra egen forretningsvirksomhet og la den private industri få utvikle seg.
11.Han risikerer at mange vil vende ham ryggen og holde seg borte fra ham som en spedalsk, kommenterer en tilskuer.
12.I de tre år jeg var borte fra Nordisk, lærte jeg meget som jeg gjerne skulle kunnet de første ni årene jeg var i dette rederienes advokatkontor.
13.Jeg er i Grunden ulykkelig ved dette Forhold, og det er vel hun ogsaa nu, da Gløden er borte fra min Side.
14.Jeg fortalte en journalist i avisen at jeg ønsket meg en øy langt borte fra folk da jeg ble intervjuet ved ankomst Høyanger.
15.Men ligger ikke Australia litt langt borte fra norske produsenter ?
16.Nå skal jeg bare slappe av, repetere litt teknikk og gymnastisere litt onsdag, så holde meg borte fra treningslokalet de siste par dagene, sier Steffen, hvis matchvekt i øyeblikket ligger på 95 kilo.
17.Selv ikke en olympisk gullmedalje kan veie opp for den tiden jeg må være borte fra ungene på grunn av trening og konkurranser.
18.Vi har greid å holde henne borte fra peanøttsmør og søtsaker i nesten tre uker, smiler Jennifer stolt.
19.Vi må heller hjelpe narkomane til å godta sin situasjon og sitt reelle forhold til narkotiske stoffer, slik at de holder seg borte fra dem.
20.Å holde seg borte fra forhandlingsbordet er å undergrave seg selv.
21.AOFs årsmøte hadde gitt meg i oppdrag å utarbeide en kursplan, og på det tidspunktet hadde jeg vært borte fra familien 178 kvelder og 34 helger, sa tiltalte.
22.Andreassen mener politiet på feilaktig grunnlag påførte ham et betydelig økonomisk tap ved å holde publikum borte fra stevnet, som han karakteriserer som vellykket.
23.Andrej Sakharov er den rendyrket intellektuelle som gradvis våknet til innsikt om Sovjetsystemets svakheter da han fikk klart for seg at fruktene av hans forskning, fremfor alt hans bidrag til den sovjetiske hydrogenbomben, lå i hendene på menn hvis vurderinger ligger lysår borte fra hans egne.
24.Angrer de seg - de 14 landene som anført av SovjetUnionen holder seg borte fra sommerOL ?
25.Armstrong som er den mest kjente av de tre, har i de senere år valgt å holde seg mest mulig borte fra offentlighetens søkelys.
26.Avisen tilføyde at kommunistlandenes beslutning om å holde sg borte fra lekene, betydde at 1984lekene blir holdt uten at kremen av verdens idrettsmenn deltar.
27.Bare de sørger for å holde seg langt borte fra politiet, det vil si så lenge de hverken tas for en ny forbrytelse eller pågripes for fyll, går det utmerket å besøke Sverige, selv om man ikke har lov til det.
28.Befolkningen i den lille bygda Kiberg holder barna borte fra skolen for å understreke at man ønsker grendehus nå.
29.Begge var borte fra arbeidet i fire uker, før de ble gjeninnsatt i sine stillinger som flyveledere.
30.Berri truet i helgen med å holde seg borte fra alle regjeringens møter, med mindre disse ble organisert som spesielle sesjoner for å drøfte politiske reformer og situasjonen i SydLibanon.
Your last searches