Norwegian-Italian translation of bortførelse

Translation of the word bortførelse from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bortførelse in Italian

bortførelse
bruddnoun rapimento [m], sequestro [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Det var en imponerende velorganisert, verdig og dypt rørende avskjed med den 37 år gamle pateren, som allerede efter den sjokkerende nyhet om hans bortførelse var blitt utropt til et symbol og en martyr.
2.Hagelinsaken er spesiell fordi den gjelder en utlending, fordi den har vakt internasjonal oppmerksomhet og fordi en navngitt argentinsk offiser er knyttet til Dagmar Hagelins bortførelse og trolig også til hennes død.
3.Like efter den første bortførelse, spredte en organisasjon som kaller seg OAS, Organisasjonen til bekjempelse av Solidaritet, løpesedler i Torun der de kunngjorde at deres organisasjon ble dannet for å bekjempe" kreftsvulsten" Solidaritet, og advarte mot at de ville slå til på ny mot organisasjonens medlemmer, for å bistå general Jaruzelski og det" byråkratiske" sikkerhetspolitiet med å bekjempe Solidaritet.
4.Når Norge tiltrer konvensjonen, vil det i tilfeller av ulovlig bortførelse kunne igangsettes landsomfattende leting med påfølgende hjemsendelse.
5.Tidligere Solidaritetledere som Aftenposten snakket med tirsdag, mener at det er mest sannsynlig at en gruppe med tilknytning til" haukene" i det polske kommunistpartiet - eller" betongfolkene" som polakkene kaller dem - står bak bortførelse av den populære pateren.
6.Tyveriet av Hadol du Vivier kommer fjorten måneder efter den berømmelige bortførelse av verdens antatt dyreste hest, Shergar, fra Aga Khans stall i Irland i februar 1983.
7.Blant metodene er bortførelse av mennesker som aldri mer kommer til rette, tortur, lemlestelse, vilkårlige henrettelser og massakrer.
8.Ekskapteinen erklærte at han ikke akter å forklare seg i detalj om den siste fasen av Popieluszkos bortførelse hvor han ifølge tiltalen slo presten mest brutalt.
9.På 40års dagen for Wallenbergs arrestasjon i Budapest uttalte Sveriges statsminister Olof Palme at han regjering vil ta opp denne saken med SovjetUnionen ved enhver anledning - så lenge Wallenbergs bortførelse ikke er oppklart.
10.Selv den av avisens lesere med minst innsikt ville sette Baader / Meinhof i forbindelse med drap, ran og bortførelse.
Your last searches