Norwegian-Italian translation of bortskjæring

Translation of the word bortskjæring from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bortskjæring in Italian

bortskjæring
medisinnoun escissione [f], estirpazione [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Det er altså en bortskjæring av ubetalt, men pålagt overtid rikslønnsnevnden har tatt fatt på.
Your last searches