Norwegian-Italian translation of botaniker

Translation of the word botaniker from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

botaniker in Italian

botaniker
botanikk - mannnoun botanico [m]
  botanikk - kvinnenoun botanico [m], botanica [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Botaniker og medisiner Torstein Engelskjøn fra Universitetet i Oslo blir også å finne inne i fjellene.
2.Det er sannelig ikke bare vi mennesker som er tilpasningsdyktige, smiler denne hjertets botaniker, som helst vil være en anonym plante blant andre i haven.
3.Som ferdig utdannet botaniker opplevde den unge Brøgger at verden, iallfall yrkeslivet i Norge, slett ikke ventet på ham med en jobb.
4.Jeg underviste i plantelære, svarte hun kort da det gikk opp for henne at han ikke ante hva en botaniker var.
5.Selv er jeg botaniker av utdannelse, og ser at virksomheten på fiskeanleggene minner svært mye om landbruk, om dyrking.
6.Botaniker og insektforsker studerer blomsterliv ved strandkanten.
7.Da hun kom hjem, ringte hun til morens lillebror, onkel Sigmund, som var botaniker.
8.Denne uhyre sjeldne planten finnes bare på fire andre steder i landet, og botaniker Cees Bronger kunne trygt fastslå at det er meget viktig å unngå tråkk oppi slike sjeldne planter.
9.Dermed kan det bli mulig å evakuere befolkningen i tide, fremholder en fransk botaniker.
10.Jeg er nemlig utdannet botaniker, men jeg.... jeg var ikke så modig som Gunda !
11.Selve eventyret for en botaniker turde allikevel være den meget sjeldne orkideen kalknipprot, eller snauflangre, som er det norske navnet ifølge Johannes Lids store flora.
12.Som botaniker hadde han vært uforsiktig under feltarbeid i sump og myr.
13.Som botaniker har han utforsket øyas flora, og han mener den har stor verneverdi.
14.Studier av plantenes formering og spredning har derfor blitt mitt viktigste arbeide som botaniker.
Your last searches