Norwegian-Italian translation of botemiddel

Translation of the word botemiddel from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

botemiddel in Italian

botemiddel
medisinnoun cura [f], rimedio [m]
Synonyms for botemiddel
Similar words

 
 

More examples
1.Barnehaven fungerer ofte som et botemiddel mot at foreldre skal bli fratatt barn på grunn av vanskelige forhold hjemme.
2.DENNE oppgivelsens form for" botemiddel" mot narkotikaondet må avvises i et rettssamfunn.
3.Da statsråd Kristiansen under sitt åpningsforedrag kom inn på leverandørindustriens og entreprenørenes arbeidssituasjon de kommende år, konstaterte han at myndighetene som botemiddel vil satse på en raskest mulig klargjøring av prosjekter som er mindre kontroversielle.
4.Det ble under samtaleprogrammet erkjent å være uheldig at de voksne og barna lever adskilt i to verdener, men overfor spørsmålet om valg av botemidler mot dette, ble det svart som om en full deltagelse i yrkeslivet fra alle voksnes side var et urokkelig aksiom, og som om det eneste botemiddel man hadde for barna var de smuler som blir til overs når hensynet til de voksnes egeninteresser på forhånd er fullt tilgodesett.
5.Det var det Askerlærerne ville prøve å finne et botemiddel for.
6.Et botemiddel forfatteren nevner er desentralisering fra stat til fylker og kommuner.
7.Ett botemiddel synes derfor å være å forsøke å gjenopprette nærkontakt med nabolaget.
8.Foreløbig er det ingen form for bevertning for de besøkende skjønt en gratis kopp kaffe har vist seg å være et populært botemiddel.
9.Gjennom flere år hadde trafikkselskapet operert med tildels betydelige underskudd, og hverken SLs styre eller Akershus fylkesting lot til å finne noe botemiddel.
10.I perioder da prisene på verdensmarkedet var ugunstige for fiskeeksporten, valgte man å ty til det kortsiktige botemiddel, som bestod i ustanselige nedskrivninger av kronen.
11.Men det virker inspirerende og gir oss et ørlite håp foran vandringen gjennom urtebøker på jakt efter botemiddel.
12.Nå har det tyske legemiddelfirmaet Bayer fremstilt et botemiddel i tablettform, kalt Praziquantel.
13.Overlege Jensen sa i et foredrag nylig at det viktigste botemiddel mot slike problemer er å få foreldrene til behandling.
14.Selv HP, tegneseriemesteren som forvandler alt til eventyr som en Kong Midas, har kanskje ikke botemiddel for virkeligheten.
15.Som botemiddel er det bl.a. foreslått at man bør gi mer av uhjelpen i form av" bundet" uhjelp - altså der mottagerlandet er bundet til å kjøpe norske varer for en del av bistandsbeløpet.
16.Det er kanskje det mest effektive botemiddel.
17.Det er åpenbart ingen enkel vei ut av dette dilemmaet, men den nåværende holdningen med å gå fra sak til sak har den ulempe at den skaper spenninger uten å skaffe noe botemiddel.
18.Finnes det noe botemiddel for denne onde sirkelen som så mange ektepar befinner seg i ?
19.For i arbeiderklassens politiske maktkamp finnes det naturligvis plass for den"... gode, sunne idretten som et botemiddel mot den kulturelle unatur" som nye arbeidsplasser og nye boformer har påført arbeiderne.
20.Men for oss vanlige dødelige vil" vitamin Csjokk" være et ufarlig og forhåpentligvis effektivt botemiddel mot plagsomme forkjølelser, dersom oppskriften følges nøye !
21.Når man kjenner til at flere hundre millioners liv og helse trues, virker det meningsløst på meg at en norsk provisor anbefaler bruk av sandaler som botemiddel mot livstruende, parasitære sykdommer.
22.Når vi dessuten vet at offentlig trygdefinansiering vil gi betydelige samfunnsøkonomiske problemer de kommende tiår, burde skattemessig stimulans for privat oppsparing være et sunt, om enn ikke tilstrekkelig botemiddel.
23.Til tross for intens forskning, har det ikke lykkes å finne noe botemiddel mot sykdommen.
Your last searches