Norwegian-Italian translation of bråke

Translation of the word bråke from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bråke in Italian

bråke
generellverb altercare, litigare, bisticciare, disputare
  slagsmålverb azzuffarsi, fare una rissa
  vredeverb sbraitare, strepitare
Synonyms for bråke
Derived terms of bråke
More examples
1.Jeg visste på det tidspunkt at jeg hadde gjort noe galt, men jeg oppfattet situasjonen mer som om Aakre var skremt og ikke våget å bråke mer, sa 29åringen.
2.At mange også denne dag skofter timene for å reise rundt og bråke ved andre skoler, er en annen sak.
3.Den godmodige finansminister synes ikke at straffeskatten på 150 pr. snute er noe å bråke om, selv om alle turoperatørene gjør det.
4.Det inntrykk man fikk, var at Nicolai Gedda hadde store problemer med å forstå at hans turne i SydAfrika var noe å bråke om.
5.Men det er vanlig, ikke noe å bråke med.
6.Men flya vil bråke der og, som dei lagar ståk i Bærum og på Jessheim.
7.Men landbruksministeren synes ikke at ulvene i Värmland er så mange at det er noe å bråke om nå.
8.Også jeg mener at det kan være hensiktsmessig, men jeg regner det ikke for bevist, sier Næss, som minner om at huggormen er lettskremt, og råder skogsfolket til å" bråke vekk" ormen.
9.På fortauskafeen kan de bråke så mye de vil - det angår meg ikke.
10.Men nå har husmoren begynt å bråke litt.
11.Barn faller heller mer eller mindre langsomt ifra, eller de begynner å bråke.
12.Det er da ikke noe å bråke om !
13.En hund kan bare bråke og lage støy.
14.Og vikarene våre kunne vi ikke bråke med.
15.Uansett om det streikende forbund TCOS har rettmessige krav eller ei, er det knapt noen utenforstående som synes at 275 kroner ekstra i måneden er noe å bråke om.
Similar words

 
 

bråke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bråkebråkendebråket
Indikative
1. Present
jegbråker
dubråker
hanbråker
vibråker
derebråker
debråker
8. Perfect
jeghar bråket
duhar bråket
hanhar bråket
vihar bråket
derehar bråket
dehar bråket
2. Imperfect
jegbråket
dubråket
hanbråket
vibråket
derebråket
debråket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde bråket
duhadde bråket
hanhadde bråket
vihadde bråket
derehadde bråket
dehadde bråket
4a. Future
jegvil/skal bråke
duvil/skal bråke
hanvil/skal bråke
vivil/skal bråke
derevil/skal bråke
devil/skal bråke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha bråket
duvil/skal ha bråket
hanvil/skal ha bråket
vivil/skal ha bråket
derevil/skal ha bråket
devil/skal ha bråket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bråke
duville/skulle bråke
hanville/skulle bråke
viville/skulle bråke
dereville/skulle bråke
deville/skulle bråke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha bråket
duville/skulle ha bråket
hanville/skulle ha bråket
viville/skulle ha bråket
dereville/skulle ha bråket
deville/skulle ha bråket
Imperative
Affirmative
dubråk
viLa oss bråke
derebråk
Negative
duikke bråk! (bråk ikke)
dereikke bråk! (bråk ikke)
Your last searches