Norwegian-Italian translation of brannvesen

Translation of the word brannvesen from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

brannvesen in Italian

brannvesen
ildnoun pompieri [mp], vigili del fuoco [mp]
Similar words

 
 

More examples
1.De mange gamle hus som står tomme i lengre tid før de rives, er et stort problem for politi, brannvesen og Bygningskontrollen, og vi får inn en rekke klager fra naboer til slike hus.
2.Det er innvilget dispensasjon for feilretting av telefon og telex for bl.a. redningssentraler, leger, politi og brannvesen og livsviktige telefoner til syke og gamle.
3.Det var en voldsom varmetutvikling, og vi var selvsagt urolige for at de brannfarlige tankene i kjelleren skulle ta fyr, forteller overbrannmester Kjell Kristiansen i Drammen og Lier Brannvesen.
4.Hun fortsatte imidlertid slukningsarbeidet til Hvittingfoss brannvesen kom.
5.Jeg fylte badekaret og hentet vann der, forteller hun Hvittingfoss brannvesen rykket ut med tolv mann og tre biler.
6.Vi har frivillig brannvesen i Eidsvoll.
7.Vi kan f.eks. ikke sette direkte over til brannvesen eller legevakt, fordi apparatet ikke virker som det skal.
8.20 pleiepasienter ble forflyttet fra Aker sykehus korridorer til et pleiehjem i Ås efter at Oslo brannvesen forlangte byens sykehus tømt for korridorpasienter.
9.Andre særlig sårbare samfunnsområder som nå skal kartlegges er akutthelsetjenesten med redningstjeneste og ambulanseservice, informasjonsbedrifter, politi og brannvesen, kraftforsyningen og teletjenesten.
10.Anlegget er tilknyttet alarmsystemet i brannvesenet, og talsmenn for Oslo brannvesen opplyser til Aftenposten at varslingsanlegget virket som det skulle.
11.Asker brannvesen rykket ut med fire biler og 29 mann.
12.Asker brannvesen rykket ut med tre biler.
13.Askim brannvesen, som rykket ut med tre biler og 30 mann, hadde en vanskelig oppgave, men lyktes ganske raskt i å få brannen under kontroll.
14.Askim brannvesen rykket ut med fire biler og nærmere 30 mann.
15.Avtalen varer frem til 1. september, men det er bekymring rundt om i de lokale brannvesen fordi brannfaren kan øke betraktelig dersom godværet vedvarer.
16.Bare virksomheter som går på livstruende sider av samfunnet som brannvesen og kirkegårdsarbeidere vil få fungere.
17.Bergen brannvesen fikk melding om brannen cirka klokken kvart på to, og rykket ut med alt disponibelt mannskap fra tre av byens syv brannstasjoner.
18.Blant annet av den grunn fjerner nå Oslo Brannvesen 6 utvendige brannmeldere i sentrum.
19.Brannen brøt ut mellom klokken 19 og 19.30, men var bragt under kontroll av Lysverkets egne folk da tre biler fra Oslo brannvesen kom til stedet.
20.Brannen var slukket da mannskapene fra Oslo brannvesen ankom.
21.Branninspektør R. L. Berg i Oslo Brannvesen fastslo iformiddag at ingen var igjen i bygningen og at brannmannskapene hadde full kontroll over brannen.
22.Brannmester John Bjerke i Skedsmo Brannvesen opplyser til Aftenposten at det en stund var fare for at nabohus i det tettbygde villastrøket skulle bli antent.
23.Brannsjef Oddmund Schei i Oslo brannvesen sier til Aftenposten at det i tilfelle blir tale om å fjerne melderne i strøk av byen som er sterkest utsatt for falske alarmer.
24.Brannsjefen mener at Oslo brannvesen selv har et bedre tallmateriale.
25.Bussen er snudd av Oslo Brannvesen tidligere samme morgen, og de sårede er sykepleieelever, grundig sminket og instruert i rollene som hysteriske, hardt sårede, svimeslåtte og omkomne busspassasjerer.
26.Både brannvesen og legeambulanse kom raskt på plass, efter at flyveren meldte om problemer med å få ut landingshjulene.
27.Både brannvesen og politi ble straks varslet om funnet, men ingenting ble gjort før lørdag formiddag, da brannvesenet rykket ut og fikk suget opp den farlige giften.
28.Både lærere og foreldre ved Stabekk skole har i mange år bedt om å få slike fysiske tiltak for å få dempet hastigheten på veien forbi skolen, men til nå har både busselskaper, ambulansepersonell og brannvesen satt seg meget bestemt imot flere humper på hovedveinettet i Bærum.
29.Både politi og brannvesen måtte rykke ut på grunn av kollisjonen.
30.Da Asker brannvesen kom til Linnløkka like over klokken 15, sto den ene leiligheten i full fyr.
Your last searches