Norwegian-Italian translation of brev

Translation of the word brev from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

brev in Italian

brev
kommunikasjonnoun lettera [f]
Synonyms for brev
Derived terms of brev
Anagrams of brev
Examples with translation
Tom kom løpende med et brev fra Judy.
Han skrev et brev i går.
Annenhver dag skrev han et brev til henne.
Similar words

 
 

More examples
1.(Brev av 30.5.83.)
2.Annet sted i samme brev skriver Anders Jahre at det var den kjente greske storrederen Aristotelis Onassis som stod bak Pankos.
3.Brev Sørfra" er navnet på et nytt og annerledes studieopplegg om kirken og ulandsspørsmålene, som lanseres av Kirkens Ulandsinformasjon.
4.Brev til Fidel Castro" er med sine 100 sider en liten bok.
5.Brev til leserne" 22 / 1284 (signert H.V.) inneholdt en viktig presisering.
6.Da jeg er av den oppfatning at bruken av disse nummer er altfor omfattende i vårt samfunn, samt at fengslet ikke har oppgitt konkret hva de har til hensikt å kontrollere, ville det være av interesse å få Datatilsynets vurdering av forholdet", skrev mannen i et brev til Datatilsynet.
7.Dagen efter, altså 1. mars, mottok hun et brev fra Finstad, datert 27 / 21984, poststemplet Oslo 29 / 21984.
8.Det var vår positive hensikt å spare administrasjonen i Norges Bank og samtidig ivareta våre kunders interesser, da Norges Bank praktiserer noe liberale regler ved bruk av valuta i utlandet i" yrkets medfør", skriver Eurocard Norge i et brev til Norges Banks valutaavdeling.
9.Dette avsnittet i et brev fra Norges Friidrettsforbund til Lars Martin Kaupang, friidrettsformann i Larvik Turn & IF, ifjor vinter var den første offisielle godkjennelse av senteret.
10.Dette er det knappe innhold i et felles brev fra VG og Dagbladet til Norsk Telegrambyrå fredag.
11.Efter min oppfatning må det være et mål for Regjeringens kvinnelige medarbeidere å unngå at publikum får et eller flere av kvinnens godluktbefordrende og vondluktfordrivende midler i nesen straks brev åpnes.
12.En gift Kvindes Bekjendelser og Brev til sin Venninde", kan man tenke seg at damen helst ville holde for seg selv i den puritanske tiden, og også" En Kvinde"," Matty", og" En ung Dame" foretrakk altså anonymitetens trygghet fremfor offentlighet.
13.For min egen personlige del er jeg blitt hengt ut på en meget ærekrenkende måte for embedsmessig behandling og rådgivning i saken for snart 30 år siden," skriver Thomas Løvold i et brev til Handelsdepartementet.
14.Han ville fortsette å skrive flabbete ut i løse lufta", som han uttrykkte seg i et brev til en venn.
15.I dagens løp"sidens redaksjon har fått et interessant brev fra Amund Ringnes (Måltrostveien 60, Oslo) i forbindelse med min artikkel (10. januar) om" Andersnatten og andre natter".
16.I et ledsagende brev beklager informasjonssjef Anette Mürer hvis trøyen ikke holder mål for finansministerens behov, og påpeker at for trange rammer dessverre gir både aktivitetsbegrensninger og pustevanskeligheter.
17.Jeg aksepterer ikke at Kari Storækre på denne måten utsettes for noe som reelt er et forbud mot yrkesutøvelse i en situasjon hvor alle menneskelige hensyn tilsier at hun får lov til å vise at hun er i full funksjon som egen person", skriver Annæus Schjødt i sitt brev.
18.Jeg har gjort noen utflukter i slede i fire dager på rad," skriver Monet i et brev fra Sandvika i februar 1895.
19.Jeg har lest disse brev", sier Canetti i innledningen til sitt essay" Der andere Prozess.
20.Jeg vil samtidig be om at man finner et brev fra general Laake.
21.Man kan ei gå ut av sin kaihytt uten å geleides av to til fire mann," het det i et brev fra 1750årene.
22.Nei til atomvåpen" har sendt brev til Regjeringen med henstilling om at Norge tar initiativ til at utplassering av krysserraketter til sjøs blir forbudt.
23.Nå har vår spalte fått brev fra den autentiske Erling Willoch, som vil benytte anledningen til å gi uttrykk for hva han mener.
24.Slik beskrev en langtidsfange ved Ullersmo landsfengsel sin situasjon i et brev til en venn.
25.Som lensmann, mantallfører og formann i Asker valgstyre har jeg til dato ikke mottatt lignende forespørsler", skriver han i et brev til Datatilsynet.
26.Som svar på Deres brev av 27 / 8 d.å. kan jeg opplyse at i ovennevnte sak har Overvåkingssentralen ikke vært i besittelse av materiale som man hadde grunn til å tro var innsamlet efter Oslo byretts dom 16. juni 1981.
27.Utgangspunktet er helt galt" skriver Anne Brynildsrud i sitt brev til redaksjonen 23 / 8.
28.Vi er blitt gjort kjent med at Eurocard er det eneste selskapet som benytter slike detaljerte lister," skriver Erocard Norge A / S i et brev til Norges Banks valutaavdeling.
29.Vi når ikke lenger enn til avisenes klagemur - brev til leserne", sa han.
30.Vi viser til Deres brev av 18. januar d.å. og beklager å måtte avslå Deres anmodning om dokumentinnsyn vedrørende Handelsdepartementets forhandlinger med Anders Jahre i tiden 195456.
Your last searches