Norwegian-Italian translation of bringe

Translation of the word bringe from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bringe in Italian

bringe
kulinarisknoun petto [m], punta di petto [f]
  tilfredsstillendeverb portare, dare
Synonyms for bringe
Derived terms of bringe
More examples
1.Boken fascinerte ham, eller rettere sagt den ga ham ingenting nytt, og det var nettopp det fengslende ved den. boken fortalte det som han selv ville ha sagt hvis han hadde klart å bringe orden i sine spredte tanker.
2.Den første reise han måtte foreta skulle gå til den store Guatavitasjøen, hvor han skulle bringe offergaver til den ånd de tilba som deres gud og herre.
3.Episoden er et enormt tilbakeslag for meg personlig og for mitt arbeide med å bringe de to samfunnsgrupper på talefot," sa en åpenbart skuffet Prior da han ble intervjuet i radio og TV.
4.Hvis Europa er istand til å bringe ut i verdensrommet en bemannet stasjon som tillater det å observere enhver mulig trusel, å varsle den og dermed forhindre den, da vil Europa ha tatt et stort skritt på veien mot sitt eget forsvar...
5.Hvor det er uenighet, la oss bringe harmoni, hvor det er håpløshet, la oss bringe håp.
6.Marit" sier at hun vitner overfor Eva Lundgren for å" bringe balanse" i bokens stoff.
7.Norrønafolket, det vil fare - det vil bringe kraft til andre" !
8.Når finansministeren har sagt at man arbeider med sikte på å legge fram en ny renteerklæring, kan ikke dette bety annet enn at Regjeringen vil forsøke å bringe renten nedover.
9.Slutt deg til oss i den aldri avsluttede kamp for å bringe frihet, rettferdighet og fred til alle de som trenger våre bønner og arbeidet av våre hender".
10.Så liten interesse bankene har for å bringe renten nedover, holder vi det ikke for usannsynlig at Regjeringen må føre an i den ønskede utvikling ved selv å gå til rentenedsettelse på utlån fra statsbankene.
11.Vi skal bringe dine ord videre" erklærte studenter fra Warszawauniversitetet, og speidere fra hovedstaden omtalte på sin transparent den myrdede presten som" pater Jerzy, vår tids helgen".
12.(Reaksjon efter at det måtte tre avstemninger til for å bringe klarhet i hvor mange som var imot å bevilge penger til toppidrettssenteret.
13.Aforum - som skal bringe aktuelt stoff om arbeidsmarkedsetaten.
14.Allerede idag vil vi sette i gang nye tiltak for å bringe ledigheten ned.
15.Amuletten hjalp min mann og vil også bringe deg lykke, hadde den gamle damen sagt idet hun stakk den i hånden min før vi dro over Kanalen fra Portsmouth.
16.Bibliotekarens oppgave er å bringe orden av kaos, sier stortingsbibliotekar Olaf Chr. Torp.
17.Bonns ambassade i ØstBerlin - har nå frivillig forlatt bygningen, med forsikringer om at besøket der ikke vil bringe dem noen form for ulemper.
18.Både barn og voksne kan lære noe av Lille Blå og vennene hans som de kan bringe med seg inn i sin egen hverdag.
19.COBavtalen sier ikke noe om hvilke våpen de amerikanske flyene kan bringe med seg til Norge.
20.Det er en litt spesiell haveinformasjon vi i dag vil bringe, nemlig en plan over parken her på Skaugum.
21.Det er ingen enkel sak å bringe Proust over i norsk sprogdrakt.
22.Det er klart jeg er i fyr og flamme over å kunne dyrke en av hovedinteressene mine i jobben, og bringe det ut til alt folket.
23.Det er lærerkreftene der som kan forvalte sin viten og bringe den videre, mener han.
24.Det er meningsløst at politikere skal bestemme hva fjernsynet skal bringe.
25.Det er spørsmål om å bringe antall styremedlemmer i overensstemmelse med eierforholdet, sier Austad.
26.Det kan bringe oss nærmere sammen og vidre til et forent Europa.
27.Det nye opplegg forutsetter i første omgang at det bevilges penger til en prosjektleder som i løpet av tre måneder skal undersøke og bringe klarhet i en del usikkerhetsmomenter.
28.Det var bl.a. min trang til å bringe viden om geologi ut til menigmann som fikk meg til å skifte arbeidsplass i 1980, sier Skjeseth.
29.Det viktigste er imidlertid ikke bare å bringe bedriftene opp på et lønnsomt nivå idag - men også imorgen, sier Veggeland, som understreker at forskning og utvikling derfor må bli en naturlig del av bedriftenes virksomhet.
30.Dette vedtaket vil være mer enn nok til å bringe markedsprisene opp til det offisielle nivå, hevder SaudiArabias oljeminister Ahmed Zaki Yamani.
Similar words

 
 

bringe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bringebringendebrakt
Indikative
1. Present
jegbringer
dubringer
hanbringer
vibringer
derebringer
debringer
8. Perfect
jeghar brakt
duhar brakt
hanhar brakt
vihar brakt
derehar brakt
dehar brakt
2. Imperfect
jegbrakte
dubrakte
hanbrakte
vibrakte
derebrakte
debrakte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde brakt
duhadde brakt
hanhadde brakt
vihadde brakt
derehadde brakt
dehadde brakt
4a. Future
jegvil/skal bringe
duvil/skal bringe
hanvil/skal bringe
vivil/skal bringe
derevil/skal bringe
devil/skal bringe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha brakt
duvil/skal ha brakt
hanvil/skal ha brakt
vivil/skal ha brakt
derevil/skal ha brakt
devil/skal ha brakt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bringe
duville/skulle bringe
hanville/skulle bringe
viville/skulle bringe
dereville/skulle bringe
deville/skulle bringe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha brakt
duville/skulle ha brakt
hanville/skulle ha brakt
viville/skulle ha brakt
dereville/skulle ha brakt
deville/skulle ha brakt
Imperative
Affirmative
dubring
viLa oss bringe
derebring
Negative
duikke bring! (bring ikke)
dereikke bring! (bring ikke)
Your last searches