No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword bringe på det rene. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.

 
 

More examples
1.Hensikten med besøket er å bringe på det rene de faktiske forhold, var Yamanis knappe svar til de mange fremmøtte journalister.
2.Hensikten med besøket er å bringe på det rene de faktiske forhold.
3.Undersøkelsene som vi må foreta for å bringe på det rene om en hjerneskade skyldes kontakt med løsemidler, er meget tidkrevende.
4.Vi ønsker å bringe på det rene hva som er sagt og gjort forut for innflyttingen i det nye kontorbygget.
5.Ambassaden henvendte seg imidlertid til oss, og så langt vi har kunnet bringe på det rene, har bilen ikke vært i Gables eie.
6.Arrangøren, KFUMkameratene Oslo, mener det ikke finnes grunnlag for å så tvil om de forholdsregler man har tatt for å bringe på det rene Zola Budds statsborgerlige status.
7.Dansk Radio meldte imorges at dansk overvåkingstjeneste vil foreta visse undersøkelser for å bringe på det rene om Treholts virksomhet kan ha skadet danske interesser.
8.Den rike onkel Sir Oliver Surface besøker sine nevøer forkledd som pantelåner og nødlidende slektning for å bringe på det rene hvem av dem som fortjener å bli hans arving.
9.Det ble også lett med flere hunder i området for å bringe på det rene om tyvene kan ha gjemt noe av tyvegodset i terrenget utenfor lageret.
10.Det er riktignok vanskelig å bringe på det rene om dette også er kardinal Jozef Glemps holdning.
11.Det franske utenriksdepartement lette onsdag intenst i arkivene over utlendinger med franske pass for å bringe på det rene om to av de dødsdømte fra" spionrettssaken" i Ho Chi MinhVille virkelig er franske statsborgere og eventuelt kunne redde dem fra eksekusjonspeletongen.
12.Det var bare flyverne i flyet som kunne bringe på det rene hvor på flyplassen flyet befant seg.
13.Dette har hun imidlertid ikke kunnet bringe på det rene.
14.En betjent derfra gikk ombord i sydgående hurtigrute fra Harstad for å bringe på det rene om kvinnen virkelig var ombord.
15.For å konkretisere nødvendige tiltak på Fornebu er det nødvendig å bringe på det rene når en ny hovedflyplass for Osloområdet kan være operativ, sa Flyplasskomiteen av 1968.
16.Forløpig holder politiet alle muligheter åpne, og også i denne sak er det foretatt en rekke vidneavhør for å bringe på det rene om han er offer for en forbrytelse eller ikke.
17.Fra FNstyrkenes side ble det satt frem krav om opprettelse av en felles undersøkelseskommisjon for å bringe på det rene hva som egentlig skjedde da en sovjetisk mann gikk over grensen fra NordKorea, og nordkoreanske soldater fulgte efter ham.
18.Har hun i denne tiden foretatt seg noe for å bringe på det rene hvorvidt der er udekkede behandlingsbehov eller ikke ?
19.Hvor lang tid det vil ta før pengene kan komme i rette hender, vil han ikke si noe om, idet det vil avhenge av hvor lang tid det tar for Postverket å bringe på det rene hvem som er blitt snytt.
20.I første havn skipet anløper, vil det bli holdt sjøforklaring for å bringe på det rene hva som skjedde i forbindelse med et dødsfall ombord.
21.Konsulent Knut B. Andersen fremholder at de som ikke er kjent med det amerikanske marked og amerikanske forhold, vil under disse møtene finne en snarvei til å bringe på det rene hvilke samarbeidsmuligheter man har.
22.Moren fremholder at sykehuspersonalet har vist unnvikenhet når foreldrene har forsøkt å bringe på det rene omstendighetene omkring uhellet.
23.Nå opplyser politiet til Aftenposten at de omstridte pengebeløp har nådd frem dit de skulle, såvidt efterforskningen kan bringe på det rene, og at saken derfor bærer i retning av henleggelse.
24.Overvåkingspolitiet har tidligere foretatt visse undersøkelser for å bringe på det rene om Treholt virkelig har en datter, men disse undersøkelsene har ikke bragt noe resultat.
25.Politiet vil under efterforskningen forsøke å bringe på det rene om spilleaktiviteten har hatt noen innflydelse på hans arbeide som agent for KGB.
26.President Kaunda som var en av møtelederne, mente at til tross for at det ikke hadde lykkes partene å komme frem til et felles sluttkommunike, måtte det sees som positivt at det hadde vært mulig for de stridende parter å bringe på det rene på hvilke områder uoverensstemmelsene er størst.
27.RBA ber Kommunal og arbeidsdepartementet om at det blir igangsatt en undersøkelse for å bringe på det rene hvor stort fraværet er blant renholdere i henholdsvis offentlig virksomhet, direkte ansatte i privat næringsvirksomhet og ansatte i private renholdsbedrifter.
28.Rådet mener det bør foretas stikkprøvekontroller for å bringe på det rene om forskriftene følges.
29.Spørsmålet til utenriksminister Svenn Stray gjelder hva slags undersøkelser som er foretatt for å bringe på det rene om en slik handel har funnet sted.
30.Stortingets kontorsjef Erik Mo fikk i siste møte i presidentskapet anmodning om å bringe på det rene hva som er skjedd i denne saken, og han fikk da opplyst resultatet av kontakten mellom Riksrevisjonen og Finansdepartementet som ble meddelt tilbake til presidentskapet.