Norwegian-Italian translation of bry seg

Translation of the word bry seg from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bry seg in Italian

bry seg
bekymre segverb preoccuparsi, prendersela
Synonyms for bry seg
Derived terms of bry seg
Similar words

 
 

More examples
1.Er dette en sak for" de store gutta" som andre ikke skal våge å bry seg med ?
2.Som forvalter av skattebetalernes tidligere foretatte investeringer..." og" det oppsiktsvekkende er at han (Hagen) ikke synes å bry seg om hvordan Staten skal forvalte de midler skatteyderne har investert".
3.Ved å plukke riksmålsnormen fra hverandre og stemme efter sin personlige smak over visse deler - del for del - og ikke bry seg om andre, dokumenterer man sin mangel på forståelse for riksmålet.
4.De som synes dette er vondt vet i hvert fall ikke hva smerte er, og burde ikke bry seg om en slik behandling, sier sykepleier Hildur Røgeberg.
5.Det står ikke noe sted protokollert at lagretten ikke skal bry seg om statuttene, sa Pettersen i sin prosedyre.
6.Efter at jeg mottok en truseltelefon i de groveste ordelag, ba jeg Marianella slutte med arbeidet, men hun svarte at det var ikke noe å bry seg om og fortsatte som før.
7.Jeg ble overrasket, sier en norskamerikaner vi snakket med - ilden skulle passere området der jeg bor ved totiden om natten, og jeg regnet ikke med at mange ville bry seg om det.
8.Men folk er så redde for å bry seg !
9.Nei, men det nytter ikke å bry seg om hva andre tror.
10.Når jeg skriver en bok, ønsker jeg først og fremst at barn skal bry seg om å lese den.
11.Politiet kommer ikke til å bry seg med folk som parkerer på parkometre uten å betale, men det er klart at vi kommer til å gripe inn i de tilfeller hvor ulovlig parkring hindrer trafikkavviklingen.
12.Sett at han er svært gammel, på sykehus kanskje... da ville han ikke bry seg om en kopi, ville han vel ?
13.Å bry seg er å bry seg om, hevder denne moren.
14.Alle inntrykk registreres, og hjernen kan bestemme seg for i hvilken grad den skal bry seg om en situasjon.
15.AnneOlaug Ingeborgrud pekte på at NRK ikke synes å bry seg om kritikk.
16.At selvsamme regime også skyter ned et sivilt fly med nærmere 300 passasjerer, og i årene efter den annen verdenskrig har gått til permanent okkupasjon av Ungarn, Tsjekkoslovakia - for å nevne noen - og for tiden fører ren terrorkrig i Afghanistan, er da ikke noe å bry seg om.
17.Av hensyn til sikkerheten er det nødvendig med nok personale, og like viktig er det at disse folkene har tid og overskudd nok til å bry seg om de unge pasientene.
18.Byråkratiet kan ikke bry seg med småting.
19.De andre to tingene har jeg hundre chanser til å greie, sa Lewis, som hevdet ikke å bry seg om verdensrekorder.
20.De har plukket ut bare Israel uten å bry seg om hva de andre gjør eller har gjort.
21.Den er feig fordi den søker å uskadeliggjøre kritikken uten å måtte bry seg om innholdet.
22.Den siden av saken bør hverken vi eller forbrukeren bry seg med.
23.Det har da også oppnådd et solid renomme i de syv årene det har eksistert, kanskje fordi Mark, som selv er forfatter, og dessuten professor i litteratur, har fulgt sin egen sikre sans for hva som er god litteratur uten å bry seg om hva som tilfeldigvis topper salgslistene.
24.Det kan også dreie seg om de unges ønske om selvstendighet, om at" ingen skal bry seg".
25.Det oppsiktvekkende er at han overhodet ikke synes å bry seg om hvordan Staten skal forvalte de midler skattyderne har investert.
26.Det var så få troende muslimer i landet at det ikke var noe å bry seg med, sier Hadj alMurzi.
27.En fobiker, derimot, føler en overveldende frykt for situasjoner eller gjenstander som de fleste ikke ville bry seg det minste om.
28.En fobiker føler en overveldende frykt for situasjoner eller gjenstander som de fleste ikke ville bry seg det minste om.
29.Et åpent og stort selskapelig anlagt hjem med en mor som ga av sitt overflødighetshorn uten å bry seg om regningene, og med farverike, kunstneriske og intellektuelle mennesker som stimulerte oss enormt !
30.FOR det første må det komme på moten igjen" å bry seg".
Your last searches