Norwegian-Italian translation of bry seg om

Translation of the word bry seg om from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bry seg om in Italian

bry seg om
generellverb badare a, fare attenzione a
  oppmerksomhetverb curare, occuparsi di, badare a, preoccuparsi di
Similar words

 
 

More examples
1.Som forvalter av skattebetalernes tidligere foretatte investeringer..." og" det oppsiktsvekkende er at han (Hagen) ikke synes å bry seg om hvordan Staten skal forvalte de midler skatteyderne har investert".
2.Ved å plukke riksmålsnormen fra hverandre og stemme efter sin personlige smak over visse deler - del for del - og ikke bry seg om andre, dokumenterer man sin mangel på forståelse for riksmålet.
3.De som synes dette er vondt vet i hvert fall ikke hva smerte er, og burde ikke bry seg om en slik behandling, sier sykepleier Hildur Røgeberg.
4.Det står ikke noe sted protokollert at lagretten ikke skal bry seg om statuttene, sa Pettersen i sin prosedyre.
5.Efter at jeg mottok en truseltelefon i de groveste ordelag, ba jeg Marianella slutte med arbeidet, men hun svarte at det var ikke noe å bry seg om og fortsatte som før.
6.Jeg ble overrasket, sier en norskamerikaner vi snakket med - ilden skulle passere området der jeg bor ved totiden om natten, og jeg regnet ikke med at mange ville bry seg om det.
7.Nei, men det nytter ikke å bry seg om hva andre tror.
8.Når jeg skriver en bok, ønsker jeg først og fremst at barn skal bry seg om å lese den.
9.Sett at han er svært gammel, på sykehus kanskje... da ville han ikke bry seg om en kopi, ville han vel ?
10.Å bry seg er å bry seg om, hevder denne moren.
11.Alle inntrykk registreres, og hjernen kan bestemme seg for i hvilken grad den skal bry seg om en situasjon.
12.AnneOlaug Ingeborgrud pekte på at NRK ikke synes å bry seg om kritikk.
13.At selvsamme regime også skyter ned et sivilt fly med nærmere 300 passasjerer, og i årene efter den annen verdenskrig har gått til permanent okkupasjon av Ungarn, Tsjekkoslovakia - for å nevne noen - og for tiden fører ren terrorkrig i Afghanistan, er da ikke noe å bry seg om.
14.Av hensyn til sikkerheten er det nødvendig med nok personale, og like viktig er det at disse folkene har tid og overskudd nok til å bry seg om de unge pasientene.
15.De andre to tingene har jeg hundre chanser til å greie, sa Lewis, som hevdet ikke å bry seg om verdensrekorder.
16.De har plukket ut bare Israel uten å bry seg om hva de andre gjør eller har gjort.
17.Den er feig fordi den søker å uskadeliggjøre kritikken uten å måtte bry seg om innholdet.
18.Det har da også oppnådd et solid renomme i de syv årene det har eksistert, kanskje fordi Mark, som selv er forfatter, og dessuten professor i litteratur, har fulgt sin egen sikre sans for hva som er god litteratur uten å bry seg om hva som tilfeldigvis topper salgslistene.
19.Det oppsiktvekkende er at han overhodet ikke synes å bry seg om hvordan Staten skal forvalte de midler skattyderne har investert.
20.Et åpent og stort selskapelig anlagt hjem med en mor som ga av sitt overflødighetshorn uten å bry seg om regningene, og med farverike, kunstneriske og intellektuelle mennesker som stimulerte oss enormt !
21.For en ung mann som er født i bomberegn, som har overlevd som arbeidsløs nordvietnamesisk unggutt i Saigon, er litt surr og mas i en skoletime ikke noe å bry seg om.
22.Før landsmøtet beskyldte flere konservative politikere, som alle har vært ministre under Thatcher, regjeringen for ikke å bry seg om at tallet på arbeidsledige fortsatt er stigende, langt mindre bry seg om de sosiale problemer ledigheten medfører.
23.Han ble selv vist bort fra stedet, men registrerte at da politiet hadde arrestert de tre punkerne, forlot de stedet uten å bry seg om ytterligere leting efter den unge piken de opprinnelig var kommet for å hente.
24.Hennes partifelle Liv Andersen spurte om det er slik at Regjeringen først reagerer når den har fått opinionen og massemedia på nakken, uten å bry seg om hva Stortinget tidligere har påpekt.
25.I Storbritannia kommer likevel ingen til å bry seg om at Gorbatsjov har merker i pannen.
26.Men derav å slutte at man ikke behøver å bry seg om Sovjets atomvåpen er for drøyt.
27.Men det er ikke lett å bry seg om sånt en lykkelig sommerdag med hjemmelagede sukkertøy i den gammeldagse landhandelen rett rundt hjørnet.
28.Men foreløpig kan Reagan trygt la være å bry seg om kravet, vel vitende om at det republikanske flertall i Senatet stiller opp på hans side.
29.Nettopp av hensyn til pasienten burde Nesbakken bry seg om å rydde korridorene.
30.Også han var sterkt grepet av dramaet, for han var virkelig begynt å bry seg om den ulykkelige.
Your last searches