Norwegian-Italian translation of bryte

Translation of the word bryte from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bryte in Italian

bryte
sport - brytingverb lottare
  problemverb avere dei problemi, avere delle difficoltà, essere alle prese, cimentarsi
Synonyms for bryte
Derived terms of bryte
More examples
1.20 kvinner fra Østlandet som hadde klart å bryte ut, ble intervjuet.
2.De som beskylder lærerne for å bryte ned forsvarsviljen sier jo at de selv heller vil ha krigsvilje enn fredsvilje, og dette har lærerne vært altfor forsiktige med å gå ut med.
3.Dersom legen finner at motivene for vegring mot behandling i hjemmefylkets institusjoner er reelle, men likevel velger å ignorere pasientens ønsker, vil han i beste fall bryte legeetiske prinsipper.
4.Det at kvinnen ikke er sikker på sin rettsstilling, gjør det også vanskelig å bryte ut av et ekteskap.
5.Himmelske far, vi ber i Kristi navn at vi skal bryte denne djevelske makt i Norges land som homofilien representerer... og vi ber også konkret at alle de mennesker som er involvert i dette, som selv også oppfordrer alle til å gjøre som dem og som også er i ledende stillinger, at du skal fjerne dem fra deres ledende stillinger - både i det politiske liv og ellers i samfunnet vårt.
6.Per Lønning skriver i Aftenposten 5. og 6. november om Kirken og dens kjettere, at Kirken nok trenger fornyelse, - den må" bryte opp", mens det å" bryte ned er livsfarlig".
7.Påstanden om at yrkesopplæringen er i ferd med å bryte sammen faller derfor på sin egen urimelighet.
8.Så vil vi gjerne oppfordre alle de kristne, de som virkelig tror på Gud, å bryte denne djevelske makt i Norges land som homofilien representerer i dette land.
9.Så vil vi gjerne oppfordre alle de kristne, de som virkelig tror på Gud, å bryte denne djevelske makten som de homofile representerer i dette land.
10.(NTBReuterDPA) Polske myndigheter synes å ha trappet opp sine forsøk på å bryte ned opposisjonen mot den kommunistiske regjering, med en ny bølge av razziaer, arrestasjoner og husundersøkelser.
11.(UPI) SovjetUnionen anklaget tirsdag formelt USA for å bryte det olympiske charter i forberedelsene til sommerlekene i Los Angeles.
12.Alkohol er i ferd med å bryte oss ned både fysisk og mentalt, og truer med å ødelegge vår nasjonale identitet, heter det i appellen.
13.Blir det OL, så blir det eventuelt 48 kg klassen jeg kommer til å bryte i.
14.Både trafikkreglene og kjøretøyforskriftene fastslår at det kan ilegges 50 kroner i bot, subsidiært en dags fengsel for å sykle uten bremser og lys samt å kjøre mot rødt lys og bryte trafikkreglene i sin alminnelighet, sier politioverkonstabel Nilsen.
15.Da jeg ringte hjem til min søster fra flyplassen i Paris og fikk høre at vaskeriet på Emma Hjorts Hjem hadde brent, holdt jeg på å bryte sammen.
16.De som beskylder lærerne for å bryte ned forsvarsviljen sier jo at de selv heller vil ha krigsvilje enn fredsvilje, og dette har lærerne vært altfor forsiktige med å gå ut med.
17.Denne regjeringen forsøker å bryte opp fagforeningene.
18.Det blir en hovedoppgave å bryte ned båstenkningen, fremholder hun.
19.Det er en bitter ironi at" den store formidler" ikke kan bryte lydmuren og i stedet er en av partnerne i en dialog mellom døve.
20.Det er fint å bryte opp skoledagen, og det passer jo bra når de fleste forestillingene er cirka tre kvarter lange, slik at de lett kan tilpasses timeplanen.
21.Det er ingen grunn til å bryte med den kosten man har vent seg til og spist gjennom mange år fordi om man er blitt eldre, sier hun.
22.Det er lettere å bryte et misbruk i begynnelsen av" karrieren", og faren for å dra andre med i et misbruk er størst i løpet av det første misbrukåret, forteller brosjyren som er en del av et handlingsprogram mot narkotika fra Riksforbundet for et narkotikafritt samfunn.
23.Det er meget beklagelig at misjonsinteresserte oppfordres til å bryte kulturboikotten av apartheidstaten på denne måten, sier Asbjørn Eidhammer i Fellesrådet for det Sørlige Afrika til avisen.
24.Det er mye som tyder på at de aggressive, de selvsikre, de" tøffe" elevene, de som står bak mobbingen, er de som oftest fortsetter å bryte regler senere i livet.
25.Det er umulig for klager å bryte de moralnormer han føler som helt bindende for seg, skrev mannens advokat til Sivilombudsmannen.
26.Det hele ville bryte sammen, hvis vi stivner i troen på at dette er eneste løsning.
27.Det karakteristiske ved en ond sirkel er at man ikke selv klarer å bryte ut av den.
28.Det var en forferdelig følelse å måtte bryte idag, men skiene var helt håpløse - jeg hadde faktisk ingen mulighet til å hevde meg.
29.Det var på ingen måte snakk om noe forsøk på å bryte lydmuren over Oslo, beroliger flyveleder Egil Jenstad i tårnet på Fornebu.
30.Det var riktig av LarsErik Eriksen å bryte lørdag, sier langrennstrener Odd Birger Skildheim.
Similar words

 
 

bryte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) brytebrytendebrutt
Indikative
1. Present
jegbryter
dubryter
hanbryter
vibryter
derebryter
debryter
8. Perfect
jeghar brutt
duhar brutt
hanhar brutt
vihar brutt
derehar brutt
dehar brutt
2. Imperfect
jegbrøt
dubrøt
hanbrøt
vibrøt
derebrøt
debrøt
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde brutt
duhadde brutt
hanhadde brutt
vihadde brutt
derehadde brutt
dehadde brutt
4a. Future
jegvil/skal bryte
duvil/skal bryte
hanvil/skal bryte
vivil/skal bryte
derevil/skal bryte
devil/skal bryte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha brutt
duvil/skal ha brutt
hanvil/skal ha brutt
vivil/skal ha brutt
derevil/skal ha brutt
devil/skal ha brutt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bryte
duville/skulle bryte
hanville/skulle bryte
viville/skulle bryte
dereville/skulle bryte
deville/skulle bryte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha brutt
duville/skulle ha brutt
hanville/skulle ha brutt
viville/skulle ha brutt
dereville/skulle ha brutt
deville/skulle ha brutt
Imperative
Affirmative
dubryt
viLa oss bryte
derebryt
Negative
duikke bryt! (bryt ikke)
dereikke bryt! (bryt ikke)
Your last searches